ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України у 2020 році

Прийом проводиться:
 
до аспірантури (для здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 08 Право із спеціальності 081 Право) – на заочну форму навчання в межах ліцензованого обсягу відповідно до освітньо-наукової програми за спеціалізацією «цивільне право та господарське право». Для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);
 

Матеріали відкритої лекції к. ю. н. Гарієвської М. Б. на тему "ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ"

Для ознайомлення з основними тезами відкритої лекції наукового співробітника лабораторії адаптації законодавства України до права ЄС відділу міжнародного приватного права та порівняльного правознавства, к. ю. н. Гарієвської М. Б. на тему «Окремі питання застосування електронних технологій у цивільному судочинстві», яка відбулась 15 травня 2020 року на базі Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова перейдіть за посиланням.

Проведені в Інституті заходи в рамках ХІV Всеукраїнського фестивалю науки у 2020 році

На базі Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України в рамках ХІV Всеукраїнського фестивалю науки були проведені такі наукові заходи:

КОНКУРСИ НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНИ СТАРТУЮТЬ У ТРАВНІ

Перші конкурси Нацфонду досліджень стартують у травні, пріоритети – вирішення проблем безпеки, зокрема COVID-19, та підтримка провідних і молодих учених

Національний фонд досліджень України (НФДУ) оголосить конкурс наукових і науково-технічних проєктів «Наука для безпеки людини та суспільства»  з 12 травня та орієнтовно з 18 травня – конкурс  «Підтримка досліджень провідних та молодих учених». Відповідне рішення прийняла наукова рада НФДУ під час онлайн-засідання  27-30 квітня 2020 року.

Науково-практичний «круглий стіл» «Імплементація міжнародних стандартів у цивільне та господарське судочинство України» 14 травня 2020 р.

Шановні колеги!

Відділ юрисдикційних форм правового захисту суб'єктів приватного права, судоустрою та судочинства Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 14 травня 2020 року проводить ІІІ науково-практичний «круглий стіл» «Імплементація міжнародних стандартів у цивільне та господарське судочинство України» (в рамках ХІV Всеукраїнського фестивалю науки).

Науково-практичний «круглий стіл» «Приватноправові принципи регулювання суспільних відносин: досвід ЄС та України» 15 травня 2020 р.

Шановні колеги!

 

Відділ методології приватноправових досліджень Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 15 травня 2020 року проводить науково-практичний «круглий стіл» «Приватноправові принципи регулювання суспільних відносин: досвід ЄС та України» (в рамках ХІV Всеукраїнського фестивалю науки).

Щорічник 2020!

Шановні автори, колеги та зацікавлені!

Повідомляємо про те, що вийшов друком Збірник наукових праць "Приватне право і підприємництво" № 20, 2020 р. 

Авторські екземпляри можна отримати в Інституті

Електроний варіант за посиланням Щорічник № 20,2020 р.

Основні заходи в рамках ХІV Всеукраїнського фестивалю науки 14–16 травня 2020 р.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва
 імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

в рамках ХІV Всеукраїнського фестивалю науки
14–16 травня 2020 р.

Дата та час проведення

ВАЖЛИВО! Інформація від Міністерства освіти і науки України

 

МОН пропонує представникам наукової спільноти долучитися до опитування стосовно того, яким чином вони зазвичай отримують важливу інформацію про науку та якої інформації їм не вистачає. 

Заповнити анкету можна до 10 березня 2020 року за цим посиланням

Сторінки