ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України у 2020 році

Прийом проводиться:
 
до аспірантури (для здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 08 Право із спеціальності 081 Право) – на заочну форму навчання в межах ліцензованого обсягу відповідно до освітньо-наукової програми за спеціалізацією «цивільне право та господарське право». Для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);
 

Із сумом повідомляємо

Пішов з життя дійсний член (академік) НАПрН України, суддя (у відставці) Конституційного Суду України Іван Артемович Тимченко.

Колектив Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України глибоко сумує з приводу смерті Івана Артемовича Тимченка.

Висловлюємо глибоке співчуття рідним і близьким Івана Артемовича.

Окремий номер міжнародного видання, що індексується у базі даних Scopus з 2011 року, ініційований і наповнений працями наукових співробітників Інституту

Раді представити науковій спільноті окремий номер міжнародного видання, що індексується у базі даних Scopus з 2011 року, ініційований і наповнений працями наукових співробітників Інституту та присвячений проблемам

Transformations in Ukrainian Legislation in the Context of Convergence with European Law

ASIA LIFE SCIENCES SUPPLEMENT 22, Number 1, pp. 1-234, 2020

Щиро вітаємо Петришина Олександра Віталійовича!

Указом Президента України від 27 червня 2020 року № 254/2020 за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю ПЕТРИШИН Олександр Віталійович (президент Національної академії правових наук України) був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

До уваги науковців!

Повідомляємо про вихід друком моногорафії В. М. Махінчука "Субсидіарна відповідальність кінцевих бенефіціарних власників (засновників, учасників, акціонерів) і посадових осіб за зобов’язаннями юридичної особи – боржника: проблеми теорії і практики реалізації доктрини зняття корпоративної вуалі"

Захист 2-3 липня 2020 року

2-3 липня 2020 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

02 липня 2020 року о 11-00 Муляр Мирослава Сергіївна «Цивільно-правове регулювання споживчого кредитування в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Шановні наукові співробітники!

На жаль за останні півроку Scopus анулював індексацію деяких видань.
Пропонуємо ознайомитися зі списками та враховувати в подальшому.

Матеріали відкритої лекції к. ю. н. Гарієвської М. Б. на тему "ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ"

Для ознайомлення з основними тезами відкритої лекції наукового співробітника лабораторії адаптації законодавства України до права ЄС відділу міжнародного приватного права та порівняльного правознавства, к. ю. н. Гарієвської М. Б. на тему «Окремі питання застосування електронних технологій у цивільному судочинстві», яка відбулась 15 травня 2020 року на базі Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова перейдіть за посиланням.

Сторінки