ІV науково-практичний круглий стіл ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ СУДОЧИНСТВО УКРАЇНИ (Київ, 17.06.2021 р.)

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва мені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України оголошує набір до аспірантури та докторантури

Набір до аспірантури з 01 червня 2021 року до 12 вересня 2021 року; Набір до докторантури з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року

Круглий стіл «Модернізація господарського (економічного) законодавства України», 17 травня 2021 року (м. Київ, дистанційно)

Місто проведення: м. Київ
Прийом матеріалів: до 12 травня;

Круглий стіл «Актуальні питання господарського та цивільного права України», 15 травня 2021 року (м. Київ, дистанційно)

Місто проведення: м. Київ
Прийом матеріалів: до 12 травня;
Публікація на сайті: до 31 травня;

Матеріали обговорення Концепції оновлення Цивільного кодексу України (серії «круглих столів», 4-5 березня 2021 року, м. Київ)

Інформація про наукову діяльність Інституту за 2020 рік

Інформація про результативні показники Інституту за 2020 рік

Кількість наукових розробок – 8, у т.ч. 3 завершено

Тема: «Цивільно-правовий механізм регулювання майнових та особистих немайнових відносин».

Тема: «Здійснення і захист корпоративних прав за законодавством України та країн Європейського Союзу».

Тема: «Інституційно-правове забезпечення майнових інтересів держави та суб’єктів приватного права в умовах регіональної нестабільності».

Тема: «Правове забезпечення електронного бізнесу як складової інформаційного суспільства».

Обговорення Концепції оновлення Цивільного кодексу України (серія «круглих столів»)

Тема 4. Реформування інституту речового праваУдосконалення житлового законодавства.
05.03.2021 з 14-00 до 16-00
Модератор: Кочин Володимир Володимирович, к.ю.н., відділ методології приватноправових досліджень

 

Обговорення Концепції оновлення Цивільного кодексу України (серія «круглих столів»)

Тема 3. Доцільність доповнення Цивільного кодексу України книгою 7 «Сімейне право» та книгою 8 «Міжнародне приватне право».
05.03.2021 з 10-00 до 12-00
Модератор: Король Володимир Іванович, д.ю.н., с.н.с., відділ міжнародного приватного права та порівняльного правознавства

 

Обговорення Концепції оновлення Цивільного кодексу України (серія «круглих столів»)

Тема 2. Методологічні підходи до рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства (предмет, суб’єктний склад, структура).
04.03.2021 з 14-00 до 16-00
Модератор: Заіка Юрій Олександрович, д.ю.н., професор, відділ проблем приватного права

 

Обговорення Концепції оновлення Цивільного кодексу України (серія «круглих столів»)

Тема 1. Оновлений ЦК України як інструмент подолання «системних вад» ГК України і забезпечення «економічного розвитку України та її реформування відповідно до положень Угоди про асоціацію»: чи здійсненна місія?
04.03.2021 з 10-00 до 12-00
Модератор: Полюхович Валерій Іванович, д.ю.н., відділ правового забезпечення ринкової економіки

 
 

Сторінки