Захисти 10 листопада 2016

10 листопада 2016 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

 «10» листопада 2016 року об 11-00 год. Сигидин Мар’яна Михайлівна «Корпоративний договір» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Методологія приватного права 2016

Шановні колеги!

Оргкомітет конференції "Методологія приватного права" на прохання науковців продовжує прийняття матеріалів до збірника.

Звертаємо увагу, що тези мають стосуватися виключно проблем методології приватного права.

Строк прийняття - до 15.07.2016 включно.

Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика

Захисти 30 червня - 1 липня 2016 року

30 червня 2016 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«30» червня 2016 року о 11-00 год. Пташник Ірина Романівна «Цивільно-правове регулювання трансплантації в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Захист 9 червня 2016 року

09 червня 2016 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«09» червня 2016 року о 11-00 год. Майданик Наталія Романівна «Натуральні зобов'язання в цивільному праві України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Захист 12 травня 2016 року

12 травня 2016 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«12» травня 2016 року о 11-00 год. Пожоджук Роман Васильович «Захист прав споживачів за договором постачання електричної енергії через приєднану мережу»  на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Доповідь Б. Є. Патона

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 2015 РОЦІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ ПОДАЛЬШОЇ РОБОТИ
Доповідь президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона Загальним зборам НАН України 14 квітня 2016 року

Paton_dopovid_2016.pdf

Захист 28 квітня 2016 року

28 квітня 2016 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01відбудеться захист таких дисертацій:

«28» квітня 2016 року о 11-00 год. Молчанова Марина Євгеніївна «Господарсько-правове регулювання аукціонної купівлі-продажу товарів» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

Сторінки