Захисти 31 травня 2018 року

31 травня 2018 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«31» травня 2018 року о 11-00 год. Сигидин Віталій Михайлович «Цивільно-правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно нотаріусами України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Круглий стіл «Імплементація міжнародних стандартів у цивільне та господарське судочинство України»

Розклад вступних випробувань 1 потоку

Вступні випробування до аспірантури відбудуться:

- 18.05 (п'ятниця) о 09-00 - англійська мова;

- 29.05 (вівторок) о 10-00 - спеціальність;

- 29.05 (вівторок) 0 13-00 - презентація дослідницьких пропозицій.

 

Сектор аспірантури, докторантури та науково-організаційної діяльності

 

Світла пам'ять

Лапечук Петро Іванович, канд. с/г наук, старший науковий співробітник. В Інституті працював з 01 лютого 2001 року. З 2016 року керував Центром законопроектної роботи в Інституті.

Постійно працював над наступними завданнями:

Правова експертиза законопроектів

Співробітниками Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, за І квартал 2018 року, проаналізовано 15 законопроектів, висновки на які направлені у відповідні комітети Верховної Ради України, а саме:

 

Захисти 26 квітня 2018 року

26 квітня 2018 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«26» квітня 2018 року об 11-00 год. Бернада Євген Валерійович «Цивільно-правові наслідки недійсності правочину» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Захисти 29-30 березня 2018 року

29-30 березня 2018 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01

відбудеться захист таких дисертацій:

«29» березня 2018 року о 10-00 год. Михайлюк Галина Олегівна «Модернізація цивільно-правового регулювання комерційних позначень в Європейському Союзі та Україні» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

КРУГЛИЙ СТІЛ «КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО: ДОКТРИНА ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ»

         

КРУГЛИЙ СТІЛ «КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО: ДОКТРИНА ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ»

Сторінки