Конкурс на вакантні наукові посади

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України
01042, м. Київ, вул. М.Раєвського, 23-а

Випуск 18 (2018 рік)

Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 18, 2018 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін.  К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2018.  214 с.

Захисти 21-22 червня 2018 року

21-22 червня 2018 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«21» червня 2018 року о 11-00 год. Бойко Алла Олександрівна «Завдаток у цивільному праві України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Захисти 31 травня 2018 року

31 травня 2018 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«31» травня 2018 року о 11-00 год. Сигидин Віталій Михайлович «Цивільно-правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно нотаріусами України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Круглий стіл «Імплементація міжнародних стандартів у цивільне та господарське судочинство України»

Розклад вступних випробувань 1 потоку

Вступні випробування до аспірантури відбудуться:

- 18.05 (п'ятниця) о 09-00 - англійська мова;

- 29.05 (вівторок) о 10-00 - спеціальність;

- 29.05 (вівторок) 0 13-00 - презентація дослідницьких пропозицій.

 

Сектор аспірантури, докторантури та науково-організаційної діяльності

 

Світла пам'ять

Лапечук Петро Іванович, канд. с/г наук, старший науковий співробітник. В Інституті працював з 01 лютого 2001 року. З 2016 року керував Центром законопроектної роботи в Інституті.

Постійно працював над наступними завданнями:

Правова експертиза законопроектів

Співробітниками Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, за І квартал 2018 року, проаналізовано 15 законопроектів, висновки на які направлені у відповідні комітети Верховної Ради України, а саме:

 

Сторінки