Круглий стіл 18 травня 2017 року

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі  круглого столу «Проблемні питання охорони і захисту авторських прав», організованого Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України та Київським регіональним центром НАПрН України, який відбудеться у приміщенні Київського регіонального наукового центру НАПрН України 18 травня 2017 р.
об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3. 

Захисти 25-26 травня 2017року

25-26 травня 2017 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«25» травня 2017 року об. 11-00 год. Фролова Ольга Вікторівна «Апеляційне оскарження ухвал суду першої інстанції у цивільному судочинстві України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Захисти 20 квітня 2017року

20 квітня 2017 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«20» квітня 2017 року об. 11-00 год. Хобор Романа Богданівна «Шлюбний договір як регулятор майнових відносин подружжя» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Захисти 30-31 березня 2017року

30-31 березня 2017 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«30» березня 2017 року об. 11-00 год. Пленюк Мар’яна Дмитрівна «Юридичні факти як підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань (теоретичні та практичні засади)» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Інформація для аспірантів та здобувачів

Екзамен зі спеціальності 12.00.03  - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; відбудеться 19 квітня 2017 року о 11-00.

Захисти 2 березня 2017року

02 березня 2017 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«02» березня 2017 року об. 11-00 год. Невестюк (Кімчинська) Сабіна Василівна  «Механізм цивільного процесуального регулювання»   на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

20-річчя Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України

20-річчя Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Integration of Ukrainian Private Law into the European Area of Justice

12 грудня 2016 року співробітники Інституту взяли участь у роботі конференції «Integration of Ukrainian Private Law into the European Area of Justice», яка проводилася Інститутом Макса Планка з порівняльного та міжнародного приватного права (м. Гамбург). Формат конференції передбачав 30-хвилинні доповіді англійською мовою, а також 20-хвилинне обговорення (програма за посиланням).

Сторінки