Правова експертиза законопроектів

Співробітниками Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, за І квартал 2018 року, проаналізовано 15 законопроектів, висновки на які направлені у відповідні комітети Верховної Ради України, а саме:

 

Захисти 26 квітня 2018 року

26 квітня 2018 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«26» квітня 2018 року об 11-00 год. Бернада Євген Валерійович «Цивільно-правові наслідки недійсності правочину» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Захисти 29-30 березня 2018 року

29-30 березня 2018 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01

відбудеться захист таких дисертацій:

«29» березня 2018 року о 10-00 год. Михайлюк Галина Олегівна «Модернізація цивільно-правового регулювання комерційних позначень в Європейському Союзі та Україні» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

КРУГЛИЙ СТІЛ «КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО: ДОКТРИНА ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ»

         

КРУГЛИЙ СТІЛ «КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО: ДОКТРИНА ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ»

Тиждень права

Продовжуючи традицію попередніх років, у Науково-дослідному Інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, з нагоди проведення Всеукраїнського тижня права, передбаченого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 р. № 579-р., 5 грудня відбулося засідання круглого столу присвячене «Цивільному судочинству як формі захисту прав людини».

Актуальні проблеми розвитку України у контексті сучасних світових тенденцій

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у XII аспірантських та магістерських читаннях «Актуальні проблеми розвитку України у контексті сучасних світових тенденцій», які відбудуться 23.11.2017 р. о 12.20 в ауд.224 Київського університету туризму, економіки і права.

Правове забезпечення електронного бізнесу як складової інформаційного суспільства

Відбулося пленарне засідання  на тему «Правове забезпечення електронного бізнесу як складової інформаційного суспільства»

Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики

Навчально-науковий Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника протягом всієї історії свого існування не залишався осторонь гострих науково-правових дискусій.

Сторінки