ХІIІ Всеукраїнський фестиваль науки

ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва
 імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

 

в рамках ХІIІ Всеукраїнського фестивалю науки
16–18 травня 2019 р.

 

16.05.2019

10.00

Захисти 31 січня та 1 лютого 2019 року

31 січня та 01 лютого 2019 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«31» січня 2019 року об 11-00 год. Дмитренко Володимир Юрійович «Виконання іпотечного зобов’язання за цивільним законодавством України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Науковий семінар «Екологія. Право. Суспільство» (пам’яті Петра Лапечука)

12 грудня 2018 року в Інституті проведено науковий семінар «Екологія. Право. Суспільство» (пам’яті Петра Лапечука)

конкурс на вакантні наукові посади

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
імені академіка Ф.Г.Бурчака
Національної академії правових наук України
01042, м. Київ, вул. М.Раєвського, 23-а

Захисти 27 грудня 2018 року

27 грудня 2018 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«27» грудня 2018 року об 11-00 год. Сопова Катерина Андріївна «Предмет і засоби доказування у справах щодо прав на торговельну марку» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право

85-річчя академіка НАПрН України В. В. Луця

Відбулося урочисте привітання академіка Національної академії правових наук України Володимира Васильовича ЛУЦЯ.

Захисти 29 листопада 2018 року

29 листопада 2018 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«29» листопада 2018 року о 11-00 год. Улітіна Ольга Володимирівна «Правова охорона та захист авторського права на фотографічні твори» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Проблемні питання застосування трудового та цивільного законодавства у корпоративних відносинах

Захисти 25-26 жовтня 2018 року

25-26 жовтня 2018 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«25» жовтня 2018 року о 11-00 год. Сенюта Ірина Ярославівна «Цивільні правовідносини у сфері надання медичної допомоги в Україні: питання теорії і практики» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Сторінки