Порядок денний Вченої ради (вересень)

Увага!

У зв’язку з проведенням 24-28 вересня 2019 року
ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму
Вчена рада Інституту відбудеться 18 вересня 2019 року о 14-00.

Порядок денний Вченої ради (26 червня)

Вчена рада

Порядок денний

26 червня 2019 р.

14-00

 

1. Наукова доповідь на тему «Обмеження прав суб`єктів сімейних відносин: проблеми теорії та практики» кандидата юридичних наук, докторанта Інституту В. О. Кожевнікової.

16–17 травня 2019 року в залі Вченої ради Інституту відбулися наукові заходи в рамках Всеукраїнського фестивалю науки.

16–17 травня 2019 року в залі Вченої ради Інституту відбулися наукові заходи в рамках Всеукраїнського фестивалю науки.

Вчена рада 22 травня 2019 року.

Вчена рада

Порядок денний

22 травня 2019 р.                                                                             м. Київ

1. Наукова доповідь на тему «Система зобов’язань подружжя: проблеми теорії і практики» кандидата юридичних наук, наукового співробітника відділу проблем приватного права О. С. Простибоженка.

2. Про стан наукових досліджень та перспективи розвитку відділу методології приватноправових досліджень.

ХІIІ Всеукраїнський фестиваль науки

ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва
 імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

 

в рамках ХІIІ Всеукраїнського фестивалю науки
16–18 травня 2019 р.

 

16.05.2019

10.00

Захисти 31 січня та 1 лютого 2019 року

31 січня та 01 лютого 2019 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«31» січня 2019 року об 11-00 год. Дмитренко Володимир Юрійович «Виконання іпотечного зобов’язання за цивільним законодавством України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Науковий семінар «Екологія. Право. Суспільство» (пам’яті Петра Лапечука)

12 грудня 2018 року в Інституті проведено науковий семінар «Екологія. Право. Суспільство» (пам’яті Петра Лапечука)

конкурс на вакантні наукові посади

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
імені академіка Ф.Г.Бурчака
Національної академії правових наук України
01042, м. Київ, вул. М.Раєвського, 23-а

Захисти 27 грудня 2018 року

27 грудня 2018 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«27» грудня 2018 року об 11-00 год. Сопова Катерина Андріївна «Предмет і засоби доказування у справах щодо прав на торговельну марку» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право

Сторінки