Захист 14-15 травня

14 травня 2015 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

14” травня 2015 року об 11-00 год. Ганкевич Ольга Михайлівна «Судочинство у справах про визнання батьківства, материнства та його оспорювання» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Міжнародний науково-теоретичний круглий стіл «Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах»

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

щодо проекту Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» (реєстр. № 1656), поданого Президентом України, та проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення засад організації та функціонування судової влади відповідно до європейських стандартів» (реєстр. № 1497), поданого народними депутатами України Сироїд О.І., Сотник О.С., Журжієм А.В., Ємцем Л.О., Крульком І.І.

1. Основні засади формулювання зауважень і пропозицій:

Сторінки