Integration of Ukrainian Private Law into the European Area of Justice

12 грудня 2016 року співробітники Інституту взяли участь у роботі конференції «Integration of Ukrainian Private Law into the European Area of Justice», яка проводилася Інститутом Макса Планка з порівняльного та міжнародного приватного права (м. Гамбург). Формат конференції передбачав 30-хвилинні доповіді англійською мовою, а також 20-хвилинне обговорення (програма за посиланням).

Методологія приватного права 2016

Шановні колеги!

Інститут отримав перші примірники збірника "Методологія приватного права (теоретичний дискурс та практичне застосування): матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 10 червня 2016 р.). – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2016. – 360с."

Друковані варіанти будуть передані авторам.

Захисти 26 грудня 2016 року

26 грудня 2016 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01відбудеться захист таких дисертацій:

«26» грудня 2016 року об. 11-00 год. Бернацький Микита Віталійович «Житло як об’єкт права власності»  на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Договір про співпрацю

3 листопада 2016 року Київський університет туризму, економіки і права (далі – Університет) в особі ректора Федорченка Володимира Кириловича, та Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України в особі директора Олександра Дмитровича Крупчана, уклали Договір про співпрацю у науково-освітній сфері.

Захисти 10 листопада 2016

10 листопада 2016 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

 «10» листопада 2016 року об 11-00 год. Сигидин Мар’яна Михайлівна «Корпоративний договір» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Методологія приватного права 2016

Шановні колеги!

Оргкомітет конференції "Методологія приватного права" на прохання науковців продовжує прийняття матеріалів до збірника.

Звертаємо увагу, що тези мають стосуватися виключно проблем методології приватного права.

Строк прийняття - до 15.07.2016 включно.

Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика

Захисти 30 червня - 1 липня 2016 року

30 червня 2016 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«30» червня 2016 року о 11-00 год. Пташник Ірина Романівна «Цивільно-правове регулювання трансплантації в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Сторінки