Захист 9 червня 2016 року

09 червня 2016 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«09» червня 2016 року о 11-00 год. Майданик Наталія Романівна «Натуральні зобов'язання в цивільному праві України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Захист 12 травня 2016 року

12 травня 2016 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«12» травня 2016 року о 11-00 год. Пожоджук Роман Васильович «Захист прав споживачів за договором постачання електричної енергії через приєднану мережу»  на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Доповідь Б. Є. Патона

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 2015 РОЦІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ ПОДАЛЬШОЇ РОБОТИ
Доповідь президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона Загальним зборам НАН України 14 квітня 2016 року

Paton_dopovid_2016.pdf

Захист 28 квітня 2016 року

28 квітня 2016 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01відбудеться захист таких дисертацій:

«28» квітня 2016 року о 11-00 год. Молчанова Марина Євгеніївна «Господарсько-правове регулювання аукціонної купівлі-продажу товарів» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

Методологія приватного права

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі Третьої міжнародної науково-теоретичної конференції «Методологія приватного права», що присвячена 20-річчю НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, яка відбудеться 2 червня 2016 р. в Київському університеті туризму, економіки і права (м. Київ, вул. Генерала Жмаченка, 26). 

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук

Уряд затвердив Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах).

Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика

18 березня 2016 року в стінах Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» відбулася ІІІ Науково-практична конференція «Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика».

Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід

Юридичний факультет, Рада молодих вчених та адмі­ністрація Тернопільського національного економічного університету (ТНЕУ), а також керівники проекту «Соціальне партнерство між громадськістю та судами Тернопільської області», керівництво ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства», запрошують Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід”, яка відбудеться

Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри

Основні тематичні напрямки конференції:

Адаптация корпоративного законодательства в соответствии с соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС

      16 лютого 2016 року в Інституті пройшов науково-практичний «круглий стіл» на тему «Адаптация корпоративного законодательства в соответствии с соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС», в роботі якого прийняли вітчизняні вчені, а також представниця Інституту Макса Планка з порівняльного та міжнародного приватного права доктор Євгенія Курзінскі-Сінгер.

Сторінки