Відділ міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції

Відділ міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції
 
Завідувач відділу: Король Володимир Іванович - доктор юридичних наук, старший науковий співробітник
 
На нинішньому етапі у відділі виконується 3 фундаментальні наукові теми Інституту: 
 
1. «Інстутиційно-правове забезпечення майнових інтересів держави та суб'єктів приватного права в умовах регіональної нестабільності». Термін виконання: 2017–2021 р.р.
Керівник теми: Король Володимир Іванович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач наукового відділу
2. «Правове забезпечення електронного бізнесу як складової інформаційного суспільства». Термін виконання: 2018–2021р.р.
Керівник теми: Вінник Оксана Мар’янівна, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, головний науковий співробітник відділу
3. «Вплив євроінтеграції та діджитал-трансформацій на розвиток приватного права України». Термін виконання: 2021–2025 р.р.
Керівник теми : Білоусов Юрій Валерійович, кандидат юридичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу
 
 
 
Основними виконавцями фундаментальних тем є:
 
Вінник Оксана Мар’янівна - головний науковий співробітник, д.ю.н., професор, член-кореспондент;
 
Миронова Галина Анатоліївна - провідний науковий співробітник, д.ю.н., с.н.с.;
 
Примак Володимир Дмитрович - провідний науковий співробітник, д.ю.н.;
 
Кочин Володимир Володимирович - провідний науковий співробітник, к.ю.н., стар.досл.;
 
Посикалюк Олег Олександрович - старший науковий співробітник, к.ю.н, доцент;
 
Пільков Костянтин Миколайович - старший науковий співробітник, к.ю.н., 
 
Пожоджук Роман Васильович - старший науковий співробітник, к.ю.н., стар.досл;
 
Семіног Світлана Володимирівна - науковий співробітник, к.ю.н.;
 
Запорожченко Аркадій Віталійович - молодший науковий співробітник