ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА
 
Завідувач відділу: Король Володимир Іванович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник
 
На нинішньому етапі у відділі виконується 3 фундаментальні наукові теми Інституту: 
 
1. «Інстутиційно-правове забезпечення майнових інтересів держави та суб'єктів приватного права в умовах регіональної нестабільності». Термін виконання: 2017–2021 р.р.
Керівник теми: Король Володимир Іванович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач наукового відділу
2. «Правове забезпечення електронного бізнесу як складової інформаційного суспільства». Термін виконання: 2018–2021р.р.
Керівник теми: Вінник Оксана Мар’янівна, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, головний науковий співробітник відділу
3. «Вплив євроінтеграції та діджитал-трансформацій на розвиток приватного права України». Термін виконання: 2021–2025 р.р.
Керівник теми : Білоусов Юрій Валерійович, кандидат юридичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу
 
 
Основними виконавцями фундаментальних тем є:
Король В. І., д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач наукового відділу;
Зайчук О. В., д.ю.н., професор, академік НАПрН України, головний науковий співробітник;
Вінник О. М.,  д.ю.н., профессор, член-кореспондент НАПрН України, головний науковий співробітник;
Деревянко Б. В., д.ю.н., профессор, провідний науковий співробітник;
Миронова Г. А., д.ю.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник;
Примак В.Д., д.ю.н., провідний науковий співробітник відділу;
Бернацький М. В., к.ю.н., науковий співробітник;
Гансецька В. В., к.ю.н., науковий співробітник;
Семіног С. В., к.ю.н., науковий співробітник;
Пільков К. М., к.ю.н., старший науковий співробітник;
Пожоджук Р. В.,  к.ю.н., старший дослідник, старший науковий співробітник
 
Наукові співробітники Лабораторії адаптації законодавства України до права ЄС:
Білоусов Ю. В., к.ю.н., професор, старший науковий співробітник;
Гарієвська М. Б., к. ю. н., науковий співробітник;
Нагнибіда В. І., к.ю.н., доцент