ЛАБОРАТОРІЯ ПРОБЛЕМ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

Лабораторія проблем корпоративного права
Керівник Лабораторії (виконуючий обов'язки): Сіщук Ліліана Василівна - кандидат юридичних наук 
Назва теми: «Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу» (керівник теми: Васильєва Валентина Антонівна – головний науковий співробітник Лабораторії проблем корпоративного права, доктор юридичних наук, професор; термін виконання: 01.01.2017. – 31.12.2019).
Мета та завдання: Мета проекту полягає у науково-правовому аналізі корпоративного законодавства європейських країн та розробці на цій підставі науково-обгрунтованої концепції щодо вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в Україні у доктрині приватного права відповідно до положень цивільного законодавства; виявлення проблемних аспектів урегулювання корпоративних відносин у спеціальному законодавстві Україні; а також внесення пропозицій щодо його вдосконалення в сучасних умовах.
В процесі досягнення визначеної мети передбачається вирішення таких основних завдань:
  •  дослідити структуру та джерела правового регулювання корпоративних відносин;
  •  дослідити механізм правового регулювання корпоративних відносин;
  •  охарактеризувати сучасний стан корпоративних правовідносин в Україні;
  •  дослідити їх суб’єктний склад та зміст;
  •  проаналізувати питання здійснення, охорони та захисту корпоративних прав;
  •  дослідити динаміку правового регулювання корпоративних відносин;
  •  проаналізувати наднаціональне законодавство про компанії та законодавство окремих європейських країн;
  •  проаналізувати теоретичні проблеми корпоративних відносин в Україні та праві ЄС;
  •  запропонувати зміни до корпоративного законодавства України з урахуванням перспектив його адаптації до права ЄС.
Співробітники Лабораторії:
Сіщук Ліліана Василівна - завідувач наукової лабораторії, к.ю.н., доцент;
 
Васильєва Валентина Антонівна - головний науковий співробітник, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України;
 
Ромовська Зорислава Василівна - головний науковий співробітник, д.ю.н., професор;
 
Васильєва Вікторія Валентинівна - старший науковий співробітник, к.ю.н.;
 
Вінтоняк Наталія Дмитрівна - науковий співробітник, к.ю.н.