Лабораторія адаптації законодавства України до права ЄС

Лабораторія адаптації законодавства України до права ЄС
 
Нагнибіда Володимир Іванович - в.о. завідувача наукової лабораторії, д.ю.н., доцент;
 
Майданик Роман Андрійович - провідний науковий співробітник, д.ю.н., професор, академік;
 
Калаур Іван Романович - провідний науковий співробітник, д.ю.н., професор, Заслужени юрист України;
 
Білоусов Юрій Валерійович - старший науковий співробітник, к.ю.н., професор;
 
Первомайський Олег Олексійович - старший науковий співробітник, к.ю.н., доцент;
 
Чудик-Білоусова Надія Іванівна - старший науковий співробітник, к.ю.н., доцент;
 
Черняк Олена Юріївна - старший науковий співробітник, к.ю.н., доцент;
 
Долінська Олена Миколаївна - науковий співробітник, доктор філософії у галузі права;
 
Іщук Анатолій Юрійович - молодший науковий співробітник.