ДФ 26.500.NNN

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ З АТЕСТАЦІЇ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.500.009

Дата захисту: 07.06.2021

Час захисту: 10.30

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації

Чапляна Сергія Євгеновича 

"Господарсько-правове регулювання емісії та обігу електронних засобів платежу​"

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 "Право" за спеціальністю 081 "Право"

Науковий керівник: Бакалінська Ольга Олегівна  
Документи і дисертацію прийнято до розгляду 17.05.2021
Повідомлення про прийняття до розгляду  
Анотація Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення дисертації
Відгуки опонентів:  
- д.ю.н., проф. Беляневич О. А..  
- д.ю.н., проф. Подцерковний О. П.  
Звукозапис захисту  

 

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.500.008

Дата захисту: 24.06.2021

Час захисту: 12.00

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації

Марченка Володимира Миколайовича 

"Нотаріальна діяльність при здійсненні та захисті суб’єктивних цивільних прав"

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 "Право" за спеціальністю 081 "Право"

Науковий керівник: Гриняк А. Б., Міловаська Н. В.  
Документи і дисертацію прийнято до розгляду 17.05.2021
Повідомлення про прийняття до розгляду  
Анотація Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення дисертації
Відгуки опонентів:  
- д.ю.н., проф. Діковська І. А.  
- к.ю.н., доц. Аврамова О. Є.  
Звукозапис захисту  
 

 

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.500.007

Дата захисту: 16.04.2021

Час захисту: 12.00

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації

Потапенка Андрія Вікторовича 

"Визначення судом ефективного способу захисту приватного права та інтересу, який не суперечить закону"

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 "Право" за спеціальністю 081 "Право"

Науковий керівник: Берестова Ірина Еріївна  
Документи і дисертацію прийнято до розгляду 16.03.2021
Повідомлення про прийняття до розгляду  
Анотація Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення дисертації
Відгуки опонентів:  
- д.ю.н., проф. Притика Ю. Д.  
- к.ю.н., проф. Кройтор В. А.  
Звукозапис захисту  

 

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.500.006

Дата захисту: 25.03.2021

Час захисту: 12.00

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації

Галіяна Ігора Михайловича 

"Захист корпоративних прав учасників господарських товариств: цивільно-правові аспекти"

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 "Право" за спеціальністю 081 "Право"

Науковий керівник: Калаур Іван Романович  
Документи і дисертацію прийнято до розгляду 16.02.2021
Повідомлення про прийняття до розгляду  
Анотація Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації
Відгуки опонентів:  
- д.ю.н., проф. Жорнокуй Ю. М.  
- к.ю.н., доц. Хоменко М. М.  
Звукозапис захисту  

 

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.500.005

Дата захисту: 05.02.2021

Час захисту: 13.00

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації

Тиханського Олександра Богдановича

"Врегулювання цивільного спору за участю судді в цивільному судочинстві України"

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 "Право" за спеціальністю 081 "Право"

Науковий керівник: Берестова Ірина Еріївна  
Документи і дисертацію прийнято до розгляду 30.12.2020
Повідомлення про прийняття до розгляду  
Анотація Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації
Відгуки опонентів:  
- д.ю.н., проф. Гусаров К. В.  
- д.ю.н., доц. Хотинська-Нор О. З.  
Звукозапис захисту  

 

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.500.004

Дата захисту: 02.03.2021

Час захисту: 12.00

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації

Оніщук Ольги Миколаївни 

"Зловживання батьківськими правами"

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 "Право" за спеціальністю 081 "Право"

Науковий керівник: Біленко Маріанна Сергіївна  
Документи і дисертацію прийнято до розгляду 15.01.2021
Повідомлення про прийняття до розгляду  
Анотація Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації
Відгуки опонентів:  
- д.ю.н., проф. Майданик Р. А.  
- к.ю.н. Резнік Г. О.  
Звукозапис захисту  

 

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.500.003

Дата захисту: 22.07.2020

Час захисту: 13.00

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації

Косінової Дарини Станіславівни 

"Правове регулювання франчайзингових відносин в міжнародному приватному праві"

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 "Право" за спеціальністю 081 "Право"

Науковий керівник: Білоусов Євген Миколайович  
Документи і дисертацію прийнято до розгляду 22.06.2021
Повідомлення про прийняття до розгляду  
Анотація Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації
Відгуки опонентів:  
- д.ю.н., проф. Жорнокуй Ю. М.  
- к.ю.н.. Хоменко М. М..  
Звукозапис захисту  

 

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.500.002

Дата захисту: 22.07.2020

Час захисту: 11.00

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації

Косінової Катерини Станіславівни 

"Господарсько-правове забезпечення аутсорсингових відносин у національній економіці"

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 "Право" за спеціальністю 081 "Право"

Науковий керівник: Задихайло Дмитро Вітольдович  
Документи і дисертацію прийнято до розгляду 22.06.2021
Повідомлення про прийняття до розгляду  
Анотація Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації
Відгуки опонентів:  
- д.ю.н., проф. Беляневич О. А.  
- д.ю.н., проф. Подцерковний О. П.  
Звукозапис захисту  

 

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.500.001

Дата захисту: 31.07.2020

Час захисту: 11.00

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації

Козак Оксани Михайлівни 

"Договір про влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім’ю"

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 "Право" за спеціальністю 081 "Право"

Науковий керівник: Кот Олексій Олександрович  
Документи і дисертацію прийнято до розгляду 19.06.2020
Повідомлення про прийняття до розгляду  
Анотація Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації
Відгуки опонентів:  
- д.ю.н., проф. Боднар Т. В.  
- к.ю.н., доц. Шишка О. Р.  
Звукозапис захисту