ДФ 26.500.NNN

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ З АТЕСТАЦІЇ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

ДФ 26.500.004 з правоми прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Оніщук Ольги Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знать "Право" за спеціальністю "Право"
15.01.2021 прийняла документи здобувача до розгляду

Тема дисертації: "Зловживання батьківськими правами"

Науковий керівник: Біленко Маріанна Сергіївна

Анотація

05.02.2021

13.00

ДФ 26.500.005 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації 
Тиханського Олександра Богдановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань "Право" за спеціальністю "Право"

Тема дисертації: "Врегулювання цивільного спору за участю судді в цивільному судочинстві України"

Науковий керівник: Берестова Ірина Еріївна

30.12.2020 пройнято до розгляду

Анотація

Повідомлення про прийняття до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Дисертація

Відгуки опонентів:

- д.ю.н., проф. Гусаров К. В.

- д.ю.н., доц. Хотинська-Нор О. З.

31.07.2020

11.00

ДФ 26.500.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації 
Козак Оксани Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань "Право" за спеціальністю "Право"

Тема дисертації: "Договір про влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім’ю"

Науковий керівник: Кот Олексій Олександрович

Анотація

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Дисертація

Відгуки опонентів:

д.ю.н., проф. Боднар Т. В.

к.ю.н., доц. Шишка О. Р.

Звукозапис захисту

Відеозапис:

 

11.00

ДФ 26.500.002 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Косінової Катерини Станіславівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань "Право" за спеціальністю "Право"

Тема дисертації: "Господарсько-правове забезпечення аутсорсингових відносин у національній економіці"

Науковий керівник: Задихайло Дмитро Вітольдович

Анотація

Повідомлення про прийняття до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Дисертація

Відгуки опонентів:

д.ю.н., проф. Беляневич О. А.

д.ю.н., проф. Подцерковний О. П.

Звукозапис захисту

Відеозапис:

13.00

ДФ 26.500.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Косінової Дарини Станіславівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань "Право" за спеціальністю "Право"

Тема дисертації: "Правове регулювання франчайзингових відносин в міжнародному приватному праві"

Науковий керівник: Білоусов Євген Миколайович

Анотація

Повідомлення про прийняття до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Дисертація

Відгуки опонентів:

д.ю.н., проф. Жорнокуй Ю. М.

к.ю.н.. Хоменко М. М..

Звукозапис захисту

Відеозапис: