Інформація про наукову діяльність Інституту за 2020 рік

Інформація про результативні показники Інституту за 2020 рік

Кількість наукових розробок – 8, у т.ч. 3 завершено

Тема: «Цивільно-правовий механізм регулювання майнових та особистих немайнових відносин».

Тема: «Здійснення і захист корпоративних прав за законодавством України та країн Європейського Союзу».

Тема: «Інституційно-правове забезпечення майнових інтересів держави та суб’єктів приватного права в умовах регіональної нестабільності».

Тема: «Правове забезпечення електронного бізнесу як складової інформаційного суспільства».

Тема: «Правове забезпечення ринкових відносин в умовах громадянського суспільства».

Тема: «Приватноправові проблеми реалізації євроінтеграційної стратегії України» (завершено).

Тема: «Наукові підходи до удосконалення цивільного та господарського судочинства в світлі судової реформи» (завершено).

Тема: «Договірне регулювання приватноправових відносин у цивільному праві України» (завершено).

Кількість опублікованих монографій і підручників, науково-практичних  посібників – 7, у т.ч. 2 позапланово

Кількість виданих збірників наукових праць та коментарів законодавства – 5

Кількість опублікованих наукових статей – 128, у т.ч. 51 позапланово

Кількість статей у наукових виданнях, які індексуються у міжнародних науко метричних базах даних (Web of  Science,  Scopus тощо) – 35, у т.ч. 27 позапланово

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів – 12, у т.ч. 4 позапланово

Кількість наданих безоплатно науково-експертних висновків – 34, у т.ч. 9 позапланово

Кількість установ, що пройшли державну реєстрацію – 1 (2 рівень, тобто унікальність на рівні держави)

Проведення у 2020 р. наукових заходів організованих Інститутом (конференцій, семінарів, “круглих столів” тощо) – 7, у т.ч. 6 позапланово

Інформація про завершенні у 2020 році теми.

Договірне регулювання приватноправових відносин у цивільному праві України (науковий керівник – Гриняк Андрій Богданович). 2016-2020. Розробка фундаментальної теми «Договірне регулювання приватноправових відносин у цивільному праві України» тривала 5 років. Її метою було напрацювання теоретичної моделі договірного регулювання приватноправових відносин, механізму правового регулювання договірних відносин та їх подальше практичне впровадження шляхом створення необхідних законопроектів, поширення наукових ідей, які були запроваджені, серед науковців, юристів практиків тощо. К-сть монографій, підручників, науково-практичних посібників – 6, у т.ч. 3 позапланово. К-сть збірників наукових статей і тез – 1. Кількість надрукованих наукових статей – 49. Підготовлені законопроекти – 5.

Наукові підходи до удосконалення цивільного та господарського судочинства в світлі судової реформи (науковий керівник – Бобрик Володимир Іванович). 2016-2020. Розробка фундаментальної теми «Наукові підходи до удосконалення цивільного та господарського судочинства в світлі судової реформи» тривала 5 років. Її метою було вироблення на підставі дослідження цивільного та господарського судочинства, їх нормативної бази, судової практики та положень процесуальної науки напрямків і способів удосконалення цивільного та господарського судочинства в контексті проведення в Україні судової реформи. К-сть монографій, підручників, науково-практичних посібників – 5, у т.ч. 2 позапланово. К-сть збірників коментарів законодавства, наукових статей і тез – 4, у т.ч. 2 позапланово. Кількість надрукованих наукових статей – 52. Підготовлені законопроекти – 5. К-сть наук. конф. і семінарів – 3 (усі позапланові).

Приватноправові проблеми реалізації євроінтеграційної стратегії України (науковий керівник – Кочин Володимир Володимирович). 2017-2020. Розробка фундаментальної теми «Приватноправові проблеми реалізації євроінтеграційної стратегії України» тривала 4 роки. Її метою було формування науково обґрунтованих підходів до адаптації законодавства України у сфері правового регулювання приватних відносин до законодавства ЄС, забезпечення гармонізації приватноправової складової правової системи України з положеннями уніфікованих (модельних) актів європейського приватного права, а також впровадження правових моделей, здатних забезпечити верховенство права у приватних правовідносинах. К-сть монографій, підручників, науково-практичних посібників – 2. К-сть збірників наукових статей і тез – 2, у т.ч. 1 позапланово. Кількість надрукованих наукових статей – 37. Підготовлені законопроекти – 4. К-сть наук. конф. і семінарів – 2 (усі позапланові).