Інститут знову включений в Державний реєстр наукових установ

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України знову включений в Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави (наказ за посиланням).
Це є визнанням того, що наша діяльність має важливе значення для розвитку науки, економіки і виробництва.