Інститут визнано стабільною науковою установою

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України успішно пройшов державну атестацію наукових установ, що проводиться експертними групами та експертною комісією з проведення державної атестації наукових установ відповідно до методики оцінювання ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукових установ (протокол за посиланням).
Інститут було віднесено до ІІ групи як стабільну наукову установу, що має нижчий порівняно з науковими установами, що належать до I класифікаційної групи, науковий потенціал, є провідним за певними напрямами проведення наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, впроваджень конкретних видів наукової, технічної продукції і виявляє активність щодо інтеграції у світовий науковий простір та європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів.