І.Б.Саракун провела лекцію в університеті ім. Адама Міцкевича (Польща)

університет ім. Адама Міцкевича

З метою налагодження міжнародної співпраці між науковими установам 18.05.2015 р. на запрошення завідувача кафедри Цивільного корпоративного та страхового права факультету Права і адміністрації університету ім. Адама Міцкевича (далі - UAM) в Познані (Польща) – проф. Адама Олейнічака старшим науковим співробітником лабораторії проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України к.ю.н, с.н.с. І.Б.Саракун було проведено лекційне заняття на польській мові, присвячене правовому статусу українських господарських товариств.

Лекція проводилася для професорсько-викладацького складу цієї кафедри, яку відвідали фахівці у галузі корпоративного права, зокрема: Prodziekan prof. UAM dr. hab. Joanna Haberko; Kierownik Katedry, prof. UAM dr. hab. – Adam Olejniczak; prof. UAM dr. hab. – Leopold Moskwa.

В ході відвідання UAM  відбувся обмін думками науковців щодо особливостей правового регулювання корпоративних відносин в Україні та Польщі та були обговорені перспективи на подальше міжнародне співробітництво між нашими установами.

І.Б.Саракун