ХІIІ Всеукраїнський фестиваль науки

ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва
 імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

 

в рамках ХІIІ Всеукраїнського фестивалю науки
16–18 травня 2019 р.

 

16.05.2019

10.00

Науковий семінар «Правове регулювання наукової діяльності в Україні: стан, недоліки, перспективи»

16.05.2019

12.00

Презентація монографії Вінник О. М. Правове забезпечення цифрової економіки та електронного бізнесу

17. 05. 2019

10.30

Відкритий семінар «Корпоративне управління» (для магістрів, аспірантів, викладачів та практикуючих юристів)

17.05.2019

10.00

Публічна лекція проф. Ю. Білоусова «Виконання рішень Європейського Суду з прав людини як виклик для української правової системи»

17.05.2019 12.00

ІІ круглий стіл на тему «Імплементація міжнародних стандартів у цивільне та господарське судочинство України»