Тиждень права

Продовжуючи традицію попередніх років, у Науково-дослідному Інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, з нагоди проведення Всеукраїнського тижня права, передбаченого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 р. № 579-р., 5 грудня відбулося засідання круглого столу присвячене «Цивільному судочинству як формі захисту прав людини».

Учасники круглого столу обговорювали основні аспекти покращення захисту прав людини, законодавчого закріплення механізму їх реалізації, а також судового захисту, яке посідає провідне місце в сучасному суспільстві.

На завершення обговорення, учасники круглого столу підкреслили  актуальність розглядуваної проблематики та необхідність і надалі проводити обговорення із вказаної тематики із залученням широкого кола фахівців.

 

6 грудня 2017 року Науково-дослідний Інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України організував для усіх охочих майстер-клас на тему: «Практика Європейського суду з прав людини та українських судів у справах, пов’язаних із захистом прав і свобод дитини».

Ведучим заходу був Левківський Богдан Казимирович – кандидат юридичних наук, с.н.с. науковець, який має великий практичний досвід та займається актуальними питаннями сімейного права.

Левківський Б. К. зазначив, що найефективнішою формою захисту сімейних прав та інтересів є юрисдикційна форма, зокрема, судовий захист порушеного, оспореного чи невизнаного права. Саме в судовому порядку може бути захищене будь-яке порушене (оскаржене)право дитини. Актуальність завжди зумовлена необхідністю виявлення тих проблем, які виникають на практиці, з метою подальшої розробки відповідних удосконалень сімейного права, приведення його у відповідність із міжнародно-правовими актами, що регулюють права дитини, з урахуванням Європейського вектора розвитку приватного права України, а також зміною право застосовної діяльності судів у справах, пов’язаних з вихованням дітей.

Жвава наукова дискусія завершилась логічними висновками, рекомендаціями та сподіваннями на подальші зустрічі та плідну співпрацю.

7 грудня 2017 року відбувся майстер-клас кандидата юридичних наук, доцента Штефан Олени Олександрівни на тему: «Судовий захист авторських прав».  Доповідачем  було акцентовано увагу на об’єктах права інтелектуальної власності на які є великий попит і саме інтернет-технології є дієвим засобом їх розповсюдження. Разом з тим, було зазначено, що Інтернет породжує низку проблем щодо ефективного захисту та охорони прав інтелектуальної власності: загрозливих масштабів набуло інтернет-піратство. Основними його видами є: аудіо-піратство, відео-піратство, піратство літературних творів, комп’ютерних ігор, програмного забезпечення, що включає також зняття різноманітних систем захисту від нелегального використання.

Штефан О. О. окреслила основні кваліфікуючі ознаки піратства, серед яких активна поведінка правопорушника, що проявляється у його діях, перелік яких по відношенню до предмета посягання законодавство визначило вичерпно;  предметом посягання є примірники творів; третя ознака пов’язана з визначенням якісних характеристик примірників твору.

В межах наукової дискусії обговорювалися питання щодо встановлення меж компенсації за порушені авторські права, оскільки закон має враховувати об’єктивні і суб’єктивні критерії, враховуючи розмір шкоди, характер діяльності порушника та його матеріальне становище.

Майстер-клас пройшов у дружній атмосфері, що надихнуло організаторів на розробку нових цікавих тем для наступних зустрічей. 

 

       

 

8 грудня 2017 року у Науково-дослідному Інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України відбувся круглий стіл на тему «Формування державної житлової політики у житловій сфері». Головуючим на пленарному засіданні був доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заступник директора з наукової роботи – Микола Костянтинович Галянтич.

Захід об’єднав  провідних науковців, які обговорювали питання пов’язані із розвитком житлового законодавства яке має бути спрямоване на створення приватноправової системи охорони та захисту житлових прав та законних інтересів суб’єктів права на основі норм матеріального цивільного права у контексті адаптації законодавства України до умов Європейського Співтовариства на засадах розмежування та поєднання приватноправових і публічно-правових методів регулювання.

На завершення обговорення учасники підсумували, що  в перехідних умовах має бути створена оптимальна система задоволення житлових потреб громадян України не тільки на праві власності, а й користування з гарантованою можливістю кожному користуватися встановленим законодавством мінімумом жилої площі у жилих будинках всіх форм власності; право на поліпшення житлових умов має бути реальним і гарантованим законом правом. Державна політика України у сфері розвитку  нормативно-правового забезпечення діяльності житлового господарства має на меті формування сучасної системи правового регулювання взаємовідносин у цій сфері.