СКЛАД

Знгідно з Наказом МОН України від 28.12.2017 № 1714 Спеціалізовану вчену раду створено строком на три роки. Наказами МОН України від 16.07.2018 № 775 та від 14.05.2020 № 627 у склад ради внесено зміни. Рада діє у такому складі*:

 1. Галянтич Микола Костянтинович (голова ради), д.ю.н., професор, заступник директора, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.03.
 2. Гриняк Андрій Богданович (заступник голови), д.ю.н., професор, завідувач відділу, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.03.
 3. Штефан Олена Олександрівна (вчений секретар), д.ю.н., доцент, старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.03.
 4. Бакалінська Ольга Олегівна, д.ю.н., доцент, провідний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.04;
 5. Безух Олександр Васильович, д.ю.н., провідний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.04;
 6. Беляневич Олена Анатоліївна, д.ю.н., професор, завідувач відділу, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.04;
 7. Васильєва Валентина Антонівна, д.ю.н., професор, директор Навчально-наукового юридичного інституту, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.04;
 8. Вінник Оксана Мар'янівна, д.ю.н., професор, головний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.04;
 9. Демченко Сергій Федорович, д.ю.н., помічник президента, Національна академія наук України, спеціальність 12.00.04;
 10. Джунь В'ячеслав Васильович, д.ю.н., професор кафедри, ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 12.00.04;
 11. Заіка Юрій Олександрович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Юридичний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", спеціальність 12.00.03;
 12. Калаур Іван Романович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний економічний університет,  спеціальність 12.00.03;
 13. Король Володимир Іванович, д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.04;
 14. Кот Олексій Олександрович, д.ю.н., старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.03;
 15. Крупчан Олександр Дмитрович, д.ю.н., професор, директор, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.04;
 16. Луць Володимир Васильович**, д.ю.н., професор, завідувач відділу, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.03;
 17. Махінчук Віталій Миколайович, д.ю.н., провідний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.04;
 18. Пленюк Мар'яна Дмитрівна, д.ю.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.03;
 19. Подцерковний Олег Петрович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет "Одеська юридична академія", спеціальність 12.00.04;
 20. Примак Володимир Дмитрович, д.ю.н., провідний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.03;
 21. Ромовська Зорислава Василівна, д.ю.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 12.00.03;
 22. Федорченко Наталія Володимирівна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Київський університет туризму, економіки і права, спеціальність 12.00.03

* Відомості про науковий ступінь, вчене звання, місце роботи та посаду членів спеціалізованої вченої ради наведено у відповідності з Наказом МОН та вони можуть бути не актуальними.

** На першому засіданні Спеціалізованої ради Д 26.500.01 із захисту дисертацій 29.03.2018 доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Національної академії правових наук України Луця Володимира Васильовича одностайно обрано Почесним головою Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01.

Технічний секретар - Пижова Олена Вікторівна (кабінет №7)