Сектор проблем договірного права

Співробітники Сектору:
 
Пожоджук Роман Васильович  - к. ю. н.,  науковий співробітник відділу;
Стефанчук Микола Олексійович - к. ю. н.,  науковий співробітник відділу.