Про результати проведення ХІ Всеукраїнського фестивалю науки 2017року

Про результати проведення Науково-дослідним інститутом імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України заходів у рамках ХІ Всеукраїнського фестивалю науки 18–20 травня 2017 р.

У рамках ХІ Всеукраїнського фестивалю науки 18–20 травня 2017 р. у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України  відбулась низка наукових заходів.

Зокрема, співробітники Інституту взяли участь у роботі наукового семінару «Правові питання використання електронних засобів зв’язку у сфері господарювання», організованого відділом правового забезпечення ринкової економіки Інституту. Формат заходу передбачав доповіді та обговорення з актуальних питань теми наукового семінару. До наукової дискусії долучилися: д.ю.н. О. А. Беляневич, д.ю.н. О. М. Вінник, д.ю.н. О. О. Бакалінська, д.ю.н. О. В. Безух, д.ю.н. В. М. Махінчук, к.ю.н. О. А. Черненко за результатами якої були сформульовані висновки та пропозиції з удосконалення вітчизняного законодавства.

Також були проведені відкриті лекції з наступних актуальних тем:

  • «Взаємозв’язок та значення юридичної науки для юридичної практики» (д.ю.н. В. М. Махінчук);
  • «Методологічні засади розвитку інституту цивільно-правової відповідальності» (д.ю.н. В. Д. Примак);
  • «Неналежне надання медичних послуг: підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності» (к.ю.н. Г. А. Миронова).

У рамках фестивалю науки відбулися круглі столи: «Проблемні питання охорони і захисту авторських прав» та «Роль інтелектуальної власності в забезпеченні права доступу до лікування» організаторами яких виступив Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України Київським регіональним центром НАПрН України.