Проведені в Інституті заходи в рамках ХІV Всеукраїнського фестивалю науки у 2020 році

На базі Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України в рамках ХІV Всеукраїнського фестивалю науки були проведені такі наукові заходи:
14.05.2020 відбувся «круглий стіл»
14 травня 2020 року відділом відділу юрисдикційних форм правового захисту суб'єктів приватного права, судоустрою та судочинства проведено «круглий стіл» (в рамках ХІV Всеукраїнського фестивалю науки), присвячений імплементації міжнародних стандартів у цивільне та господарське судочинство України.
Захід було зареєстровано в БД «Науково-технічні заходи України», про що Державною науковою установою «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» було видано посвідчення № 288 від 06.05.2020.
У режимі відеоконференції більше двадцяти науковців, здобувачів та практиків обговорили представлені результати наукових досліджень.
Найближчим часом планується видання електронного збірника наукових праць за матеріалами науково-практичного «круглого столу», про що авторів буде повідомлено засобами електронної комунікації.
 
15.05.2020 відбувся «круглий стіл»
15 травня 2020 року відділом методології приватноправових досліджень проведено «круглий стіл» (в рамках ХІV Всеукраїнського фестивалю науки), присвячений досвіду ЄС та України щодо приватноправових принципів регулювання суспільних відносин.
Захід було зареєстровано в БД «Науково-технічні заходи України», про що Державною науковою установою «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» було видано посвідчення № 289 від 06.05.2020.
У режимі відеоконференції більше тридцяти науковців, здобувачів та практиків обговорили представлені результати наукових досліджень.
Найближчим часом планується видання збірника наукових праць за матеріалами науково-практичного «круглого столу», про що авторів буде повідомлено засобами електронної комунікації.
 
15.05.2020 відбулася відкрита лекція
15 травня 2020 року Гарієвська М.Б, к.ю.н., науковий співробітник лабораторії адаптації законодавства України до права ЄС відділу міжнародного приватного права та порівняльного правознавства, на базі Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова провела відкриту (онлайн) лекцію «Окремі питання застосування електронних технологій у цивільному судочинстві».