ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ

      Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України оголошує у 2015 році прийом до аспірантури і докторантури на умовах контракту

 

за спеціальностями:

12.00.03 – ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

12.00.04 – ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 

Вступники до аспірантури та докторантури подають на ім’я директора Інституту такі документи:

– заяву;

– особовий листок з обліку кадрів;

– список опублікованих наукових праць і винаходів, або наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

– медичну довідку про стан здоров’я за формою 286-у;

– копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

– посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

 

При вступі до докторантури подається розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи приймаються до кінця жовтня 2015 року.

 

Додаткова інформація за телефоном (044)  286-70-98