ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України у 2020 році

Прийом проводиться:
 
до аспірантури (для здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 08 Право із спеціальності 081 Право) – на заочну форму навчання в межах ліцензованого обсягу відповідно до освітньо-наукової програми за спеціалізацією «цивільне право та господарське право». Для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);
 
до докторантури (для здобуття ступеня доктора наук у галузі знань 08 Право із спеціальності 081 Право). До докторантури Інституту приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
 
Прийом заяв та документів приймальною комісією:
до аспірантури:
з 01.06.2020 до 30.06.2020;
з 17.08.2020 до 11.09.2020;
до докторантури:
з 01.01.2020 до 30.06.2020;
з 24.08.2020 до 31.12.2020.
Час роботи приймальної комісії:
Пн-чт з 10-00 до 16-00;
Пт з 10-00 до 14-00;
Обідня перерва з 13-00 до 13-30.