Приватне право і підприємництво

Аріхів номерів:

Випуск 1 - Випуск 2 -  Випуск 3 - Випуск 4 -  Випуск 1 - Випуск 5 - Випуск 6 - Випуск 7 - Випуск 8 - Випуск 9 - Випуск 10 - Випуск 11 - Випуск 12 - Випуск 13 - Випуск 14 - Випуск 15 - Випуск 16 - Випуск 17- Випуск 18Випуск 19 - Випуск 20

 

   Рік заснування: 1999.

   Проблематика: висвітлення широкого кола актуальних теоретико-методологічних та приватноправових питань, серед яких: фундаментальні та прикладні аспекти цивільного права та цивільного процесу; питання договірних правовідносин; розвиток сучасного житлового права; актуальні питання господарського права та сучасні тенденції міжнародного приватного права в Україні та зарубіжних країнах.

   Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3926 від 29.12.1999; фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 3-05/11 від 15.12.2004.

Перейти до архіву номерів на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Перейти до сайту видання

Профіль на .