Правове забезпечення електронного бізнесу як складової інформаційного суспільства