Порядок денний Вченої ради (26 червня)

Вчена рада

Порядок денний

26 червня 2019 р.

14-00

 

1. Наукова доповідь на тему «Обмеження прав суб`єктів сімейних відносин: проблеми теорії та практики» кандидата юридичних наук, докторанта Інституту В. О. Кожевнікової.

2. Наукове повідомлення на тему «Місце договірних зобов'язань зі страхування у системі цивільно-правових зобов'язань» кандидата юридичних наук, старшого наукового співробітника сектору проблем договірного права Н. В. Міловської.

3. Про обрання секретаря Вченої ради Інституту (таємне голосування).

4. Про стан виконання плану науково-дослідної роботи та видавничої діяльності Інституту за перше півріччя 2019 р. відповідно до затверджених технічних завдань (Т. Г. Попович).

5. Про стан наукових досліджень та перспективи розвитку відділу правового забезпечення ринкової економіки (О. А. Беляневич).

6. Про схвалення Положення про документообіг в Інституті (Т. С. Солом’яна, М. І. Кельбас).

7. Про зміну наукового керівника аспіранта Інституту Норова Гліба Олександровича.

8. Про затвердження до друку наукових і періодичних видань.

9. Інформація про порядок та умови дистанційної роботи в Інституті (Т. С. Солом’яна).

10. Різне.