Порядок денний Вченої ради (вересень)

Увага!

У зв’язку з проведенням 24-28 вересня 2019 року
ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму
Вчена рада Інституту відбудеться 18 вересня 2019 року о 14-00.

Порядок денний формується.
Попередньо заплановано:
1. Наукова доповідь на тему «Юридичні факти в доктрині приватного права»
доктора юридичних наук, провідного наукового співробітника Інституту
А. В. Коструби.
2. Про затвердження персонального складу редакційної ради та редакційної
колегії збірника наукових праць «Приватне право і підприємництво» та наукових
журналів «Ius privatum», «Підприємництво, господарство і право», «Юридична
Україна».
3. Про стан наукових досліджень та перспективи розвитку відділу
юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права, судоустрою та
судочинства.
4. Про схвалення Положення про веб-ресурси Науково-дослідного інституту
приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
та Порядку супроводження веб-ресурсів Науково-дослідного інституту приватного
права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.
5. Про звітність аспірантів першого та другого року навчання.
6. Про затвердження до друку наукових і періодичних видань.