ПЛАН РОБОТИ

 

План роботи

Вченої ради Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

на 2020 рік

 

Засідання розпочинаються о 14-00

 

Січень (29.01.2020)

 

1. Наукова доповідь старшого наукового співробітника відділу юрисдикційних форм правового захисту суб'єктів приватного права, судоустрою та судочинства Берестової Ірини Еріївни на тему «Взаємозв’язки цивільного судочинства і конституційного провадження в країнах із самостійним органом конституційного контролю: перспективи удосконалення української моделі».

2. Наукова доповідь старшого наукового співробітника відділу міжнародного приватного права і порівняльного правознавства Миронової Галини Анатоліївни на тему «Ратифікація Україною Конвенції про права людини та біомедицину: актуальні завдання для цивілістичної науки».

3. Про затвердження плану роботи Вченої ради Інституту на 2020 рік.

4. Про затвердження плану науково-дослідної роботи та видавничої діяльності Інституту на 2020 р.

5.  Про рекомендацію до друку наукових і періодичних видань.

6. Різне.

 

Лютий (26.02.2020)

 

1. Наукова доповідь старшого наукового співробітника відділу міжнародного приватного права і порівняльного правознавства Пількова Костянтина Миколайовича «Принцип RES JUDICATA у господарському судочинстві»

2. Наукове повідомлення старшого наукового співробітника відділу методології приватноправових досліджень Кочина Володимира Володимировича «Відшкодування державою шкоди, завданої актами і діями, що визнані неконституційними».

3. Про рекомендацію до друку наукових і періодичних видань.

4. Про затвердження результатів атестації наукових співробітників.

5. Різне.

 

Березень (25.03.2020)

 

1. Наукова доповідь наукового співробітника відділу проблем приватного права Простибоженка Олега Сергійовича «Недоліки договірного регулювання сплати аліментів за законодавством України».

2. Наукове повідомлення аспіранта Інституту Норова Гліба Олександровича «Особливості припинення дії, яка порушує право як спосіб захисту цивільних прав» (науковий керівник Круковес В. В.).

3.  Про рекомендацію до друку наукових і періодичних видань.

4.  Різне.

 

Квітень (22.04.2020)

 

1. Наукова доповідь завідувача лабораторії проблем корпоративного права відділу проблем приватного права Сіщук Ліліани Василівни «Корпоративні права як об’єкт цивільного обороту».

2. Наукове повідомлення молодшого наукового співробітника лабораторії проблем корпоративного права відділу проблем приватного права Вінтоняк Наталії Дмитрівни «Окремі аспекти корпоративних прав подружжя».

3. Звіт про виконання планів науково-дослідної роботи та видавничої діяльності Інституту за І квартал 2020 року.

4. Про рекомендацію до друку наукових і періодичних видань.

5. Різне

 

Травень (27.05.2020)

 

1. Наукова доповідь старшого наукового співробітника відділу проблем приватного права Стефанчука Миколи Олексійовича «Правовий статус фізичних осіб за цивільним законодавством України».

2. Наукове повідомлення старшого наукового співробітника відділу методології приватноправових досліджень Шевченко Ольги Миколаївни «______________________________________________________________».

3. Про рекомендацію до друку наукових і періодичних видань.

4. Різне

 

Червень (24.06.2020)

 

1. Наукова доповідь старшого наукового співробітника відділу міжнародного приватного права і порівняльного правознавства Примака Володимира Дмитровича «Актуальні проблеми правового регулювання відносин цивільно-правової відповідальності».

2. Наукове повідомлення наукового співробітника відділу правового забезпечення ринкової економіки Єфремової Катерини «Тенденції розвитку правового регулювання штучного інтелекту в цифровій економіці».

3. Звіт про виконання планів науково-дослідної роботи та видавничої діяльності Інституту за І півріччя 2020 року.

4. Про рекомендацію до друку наукових і періодичних видань.

5. Різне

 

Липень (15.07.2020)

 

1. Наукова доповідь старшого наукового співробітника відділу міжнародного приватного права і порівняльного правознавства Нагнибіди Володимира Івановича «Забезпечувальні заходи в міжнародному арбітражі: практика застосування, застосовне право і питання доказування».

2. Наукове повідомлення молодшого наукового співробітника відділу методології приватноправових досліджень Бесарабчик Влади Олександрівни «________________________________________________».

3. Про рекомендацію до друку наукових і періодичних видань.

4.  Різне

 

Вересень (30.09.2020)

 

1. Наукова доповідь завідувача відділу юрисдикційних форм правового захисту суб'єктів приватного права, судоустрою та судочинства Короленка Віталія Михайловича на тему «Завдання цивільного судочинства України в контексті статті 6 Європейської конвенції з прав людини».

2. Наукове повідомлення ________________ співробітника відділу правового забезпечення ринкової економіки ___________________________(ПІБ) «______________________________________________________________».

3. Звіт про виконання планів науково-дослідної роботи та видавничої діяльності Інституту за ІІІ квартал 2020 року.

4. Про затвердження звітів та переведення аспірантів на наступний рік навчання.

5. Про рекомендацію до зарахування до аспірантури Інституту 2020 року набору.

6. Про затвердження планів-графіків на 2020/2021 навчальний рік.

7. Про рекомендацію до друку наукових і періодичних видань.

8. Різне

 

Жовтень (28.10.2020)

 

1. Наукова доповідь старшого наукового співробітника відділу проблем приватного права Пожоджука Романа Васильовича «До питання свободи договору у споживчих відносинах».

2. Наукова доповідь старшого наукового співробітника відділу правового забезпечення ринкової економіки Гончаренко Олени Миколаївни «Саморегулювання у цифрової сфері цифрової економіки».

3. Про рекомендацію до друку наукових і періодичних видань.

4. Різне

 

Листопад (25.11.2020)

 

1. Наукова доповідь старшого наукового співробітника відділу юрисдикційних форм правового захисту суб'єктів приватного права, судоустрою та судочинства Гетманцева Максима Олександровича на тему «Цифровізація цивільного процесу».

2. Наукове повідомлення молодшого наукового співробітника відділу проблем приватного права Хоменко Вікторії Олександрівни «Право корпорацій в Україні у контексті наближення до стандартів ЄС».

3. Про затвердження тем дисертацій аспірантам першого року навчання (2020 року набору).

4. Про рекомендацію до друку наукових і періодичних видань.

5. Різне

 

Грудень (23.12.2020)

 

1. Наукове доповідь ___________________ співробітника відділу правового забезпечення ринкової економіки _____________________________(ПІБ) «______________________________________________________________».

2. Наукове повідомлення наукового співробітника відділу методології приватноправових досліджень Бернацького Микити Віталійовича «Співвідношення електронних грошей та криптовалют».

3. Звіт про виконання планів науково-дослідної роботи та видавничої діяльності Інституту за 2020 рік.

4. Про плани роботи Вченої ради, видавничої діяльності Інституту та науково-дослідної роботи відділів на 2021 рік.

5. Про рекомендацію до друку наукових і періодичних видань.

6. Різне