ОПУБЛІКУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЙ

Дисертації, що захищаються у Спеціалізованій вченій раді Д 26.500.01, автореферати та відгуки офіційних опонентів на них

14.05.2021

10.00

Бобрик Володимир Іванович «Диференціація цивільного судочинства» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Стефанчук Руслан Олексійович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Гусаров Костянтин Володимирович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Притика Юрій Дмитрович, доктор юридичних наук, професор (відгук).

13.00 

Федчишин Андрій Анатолійович «Експертиза в третейському судочинстві» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право

Автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Полюхович Валерій Іванович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (відгук);
- Мазур Вікторія Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук).

13.05.2021

10.00

Нагнибіда Володимир Іванович «Теоретичні засади правозастосування у міжнародному комерційному арбітражі» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право

Автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Щербина Валентин Степанович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Бобкова Антоніна Григорівна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Атаманова Юлія Євгеніївна, доктор юридичних наук, доцент (відгук).

12.05.2021

11.00

Кочин Володимир Володимирович «Цивільні відносини у непідприємницьких товариствах та установах: теоретико-правові засади адаптації законодавства України до acquis ЄС» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Майданик Роман Андрійович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Васильєва Валентина Антонівна, доктор юридичних наук, професор (відгук).

14.00 

Спасибо Валентин Валентинович «Цивільно-правове регулювання аеропортового обслуговування» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Майданик Роман Андрійович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Таш'ян Роман Іванович, кандидат юридичних наук, доцент (відгук).

27.04.2021

11.00

Скрипник Володимир Леонідович «Об'єкти цивільних прав: теоретичні і методологічні проблеми» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Кохановська Олена Велеонінівна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Коссак Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Мічурін Євген Олександрович, доктор юридичних наук, професор (відгук).

Відеоконференція

14.00 

Яковлєва Людмила Володимирівна «Договір управління багатоквартирним будинком у цивільному праві України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Цюра Вадим Васильович, доктор юридичних наук, доцент (відгук);
- Дзера Ірина Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук).

26.11.2020

Стефанчук Микола Олексійович «Теоретичні засади цивільної правосуб'єктності фізичних та особливості її здійснення» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Яроцький Віталій Леонідович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Погрібний Сергій Олексійович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Шимон Світлана Іванівна, доктор юридичних наук, професор (відгук).

22.10.2020

Миронова Галина Анатоліївна «Приватноправове регулювання особистих немайнових відносин у сфері надання медичної допомоги» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Кохановська Олена Велеонінівна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Стефанчук Руслан Олексійович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Сліпченко Святослав Олександрович, доктор юридичних наук, професор (відгук).

03.09.2020

10.00

Гончаренко Олена Миколаївна «Теоретико-правові засади саморегулювання господарської діяльності» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право

Автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Подцерковний Олег Петрович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Лукач Ірина Володимирівна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Олюха Віталій Георгійович, доктор юридичних наук, доцент (відгук).

13.00

Мехеда Владислав Дмитрович «Договір інжинірингу у цивільному праві України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Автореферат  дисертація

Офіційні опоненти:
- Романюк Ярослав Михайлович, доктор юридичних наук (відгук);
- Пилипенко Світлана Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

30.07.2020

Великанова Марина Миколаївна «Ризики в цивільному праві України: теоретичні та практичні аспекти» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Яроцький Віталій Леонідович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Калаур Іван Романович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Шимон Світлана Іванівна, доктор юридичних наук, професор (відгук).

03.07.2020

Санін Богдан Володимирович «Встановлення в порядку цивільного судочинства фактів, що мають юридичне значення» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Автореферат 

Повідомлення про зміну дати захисту

дисертація

Офіційні опоненти:
- Фурса Світлана Ярославівна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Федосєєва Тетяна Романівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

02.07.2020

Сазонов Владислав Валерійович «Підстави виникнення корпоративних правовідносин: цивільно-правовий аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Автореферат 

Повідомлення про зміну дати захисту

дисертація

Офіційні опоненти:
- Яворська Олександра Степанівна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Дзера Ірина Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

 

Муляр Мирослава Сергіївна «Цивільно-правове регулювання споживчого кредитування в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Автореферат 

Повідомлення (додаткове) про зміну дати захисту

Повідомлення про зміну дати захисту

дисертація

Офіційні опоненти:
- Бабаскін Анаттолій Юрійович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (відгук);
- Дзера Ірина Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

28.11.2019

Міловська Надія Василівна «Теоретичні засади цивільно-правового регулювання договірних відносин зі страхування» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Довгерт Анатолій Степанович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Васильєва Валентина Антонівна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Венедіктова Ірина Валентинівна, доктор юридичних наук, професор (відгук).

Гуц Наталія Григорівна «Правовий режим майна профспілкових організацій в Україні (цивільно-правовий аспект)» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Автореферат дисертація

Офіційні опоненти:
- Шишка Роман Богданович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Федосєєва Тетяна Романівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

27.06.2019

Бобуйок Ігор Анатолійович «Припинення поруки, що забезпечує виконання кредитних зобов’язань» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Автореферат дисертація

Офіційні опоненти:
- Кізлова Олена Сергіївна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Кудрявцев Валерій Іванович, кандидат юридичних наук (відгук);

01.02.2019

Попович Тетяна Григорівна «Стандартизація як засіб регулювання господарської діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право

Автореферат дисертація

Офіційні опоненти:
- Джабраілов Руслан Аятшахович, доктор юридичних наук, доцент (відгук);
- Руденко Людмила Дмитрівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

31.01.2019

Дмитренко Володимир Юрійович «Виконання іпотечного зобов’язання за цивільним законодавством України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Автореферат дисертація

Офіційні опоненти:
- Шимон Світлана Іванівна, доктор юридичних наук, доцент (відгук);
- Кожевникова Вікторія Олександрівна, кандидат юридичних наук (відгук);

Біленко Віталій Ігорович «Договірне регулювання відносин, що виникають у зв’язку із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Автореферат дисертація

Офіційні опоненти:
- Майданик Роман Андрійович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Сенюта Ірина Ярославівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

27.12.2018

Сопова Катерина Андріївна «Предмет і засоби доказування у справах щодо прав на торговельну марку» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право;господарсько-процесуальне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Потоцький Микола Юрійович, доктор юридичних наук (відгук);
- Худенко Олександр Олександрович, кандидат юридичних наук (відгук);

Яроцька Марина Віталіївна «Юридичний склад як підстава виникнення майнових цивільних правовідносин» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Коструба Анатолій Володимирович, доктор юридичних наук, доцент (відгук);
- Спєсівцев Денис Сергійович, кандидат юридичних наук (відгук).

29.11.2018

Улітіна Ольга Володимирівна «Правова охорона та захист авторського права на фотографічні твори» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Кулініч Ольга Олексіївна, доктор юридичних наук, доцент (відгук);
- Майданик Любов Романівна, кандидат юридичних наук (відгук);

Зеров Костянтин Олександрович «Захист авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Сімсон Ольга Едуардівна, доктор юридичних наук, доцент (відгук);
- Еннан Руслан Євгенович, кандидат юридичних наук, доцент (відгук).

26.10.2018

Новіков Євген Андрійович «Господарсько-правове регулювання діяльності мереж трансферу технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Бакалінська Ольга Олегівна, доктор юридичних наук, доцент (відгук);
- Жуков Ігор Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

Малойван Вікторія Віталіївна «Господарсько-правове забезпечення діяльності суб’єктів інноваційної інфраструктури» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Безух Олександр Васильович, доктор юридичних наук (відгук);
- Жуков Ігор Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

25.10.2018

Сенюта Ірина Ярославівна «Цивільні правовідносини у сфері надання медичної допомоги в Україні: питання теорії і практики» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Стефанчук Руслан Олексійович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Харитонов Євген Олегович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Шимон Світлана Іванівна, доктор юридичних наук, доцент (відгук).

22.06.2018

Цопіна Наталія Леонідівна «Договір довічного утримання (догляду) в цивільному праві України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Фурса Світлана Ярославівна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Дзера Ірина Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук).

21.06.2018

Бойко Алла Олександрівна «Завдаток у цивільному праві України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Федорченко Наталія Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент (відгук);
- Слома Валентина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

Паєнок Ана Олександрівна «Договір роздрібної купівлі-продажу товарів за законодавством України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Мічурін Євген Олександрович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Кожевникова Вікторія Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук).

31.05.2018

Сигидин Віталій Михайлович «Цивільно-правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно нотаріусами України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Довгерт Анатолій Степанович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Нагнибіда Володимир Іванович, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

Диба Олексій Васильович «Договір підряду на проведення проектних робіт за цивільним законодавством України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Дзера Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Гуцуляк Володимир Казимирович, кандидат юридичних наук (відгук).

26.04.2018

Бернада Євген Валерійович «Цивільно-правові наслідки недійсності правочину» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Федорченко Наталія Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент (відгук);
- Зайцева-Калаур Інна В’ячеславівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

Родоман Тетяна Олександрівна «Зміна умов договору як спосіб захисту цивільних прав та інтересів» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Дзера Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Блащук Тетяна Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук).

30.03.2018

Явор Ольга Анатоліївна «Юридичні факти в сімейному праві України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Васильєва Валентина Антонівна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Шишка Роман Богданович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Дякович Мирослава Михайлівна, доктор юридичних наук, доцент (відгукзаява);
- Калаур Іван Романович, доктор юридичних наук, доцент (протокол, відгук);

Новікова Наталія Анатоліївна «Показання свідків у цивільному процесі» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Венедіктова Ірина Валентинівна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Феннич Василь Петрович, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

29.03.2018

Михайлюк Галина Олегівна «Модернізація цивільно-правового регулювання комерційних позначень в Європейському Союзі та Україні» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Орлюк Олена Павлівна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Яворська Олександра Степанівна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Ульянова Галина Олексіївна, доктор юридичних наук, доцент (відгук);

Кравцов Семен Вікторович «Теоретико-правові засади здійснення та захисту права спільної власності» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Стефанчук Руслан Олексійович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Гриняк Олег Богданович, кандидат юридичних наук (відгук);

02.11.2017

Простибоженко Олег Сергійович «Гармонізація законодавства України із законодавством держав-членів Європейського Союзу щодо правового режиму спільності майна подружжя» на здобуття наукового ступеня кандидатаюридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Шимон Світлана Іванівна, доктор юридичних наук, доцент (відгук);
- Гриняк Олег Богданович, кандидат юридичних наук (відгук);

20.10.2017

Штефан Олена Олександрівна «Цивільний процесуальний порядок захисту суб’єктивного авторського права» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Притика Юрій Дмитрович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Бичкова Світлана Сергіївна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Короєд Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, доцент (відгук);

Мацкевич Ольга Олександрівна «Правова охорона авторського права у цифровому медійному середовищі» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Васильєва Валентина Антонівна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Еннан Руслан Євгенович, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

19.10.2017

Зозуляк Ольга Ігорівна «Непідприємницькі юридичні особи як суб’єкти цивільного права: теоретичний та практичний аспекти» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Довгерт Анатолій Степанович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Стефанчук Руслан Олексійович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Калаур Іван Романович, доктор юридичних наук, доцент (відгук);

Кочина Олександра Сергіївна «Порядок відшкодування моральної (немайнової) шкоди при порушенні авторських та суміжних прав в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Сліпченко Святослав Олександрович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Вахонєва Тетяна Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент (відгук);

29.09.2017

Михайлюк Галина Олегівна «Модернізація цивільно-правового регулювання комерційних позначень в Європейському Союзі та Україні» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

За Заявою здобувача від 04.09.2017 вх. № 01-8/248 дисертацію знято з розгляду.

Нечипоренко Ніна Сергіївна «Цивільно-правове регулювання перевезень вантажів залізничним транспортом» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Майданик Роман Андрійович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

28.09.2017

Зеліско Алла Володимирівна «Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб’єкти цивільних правовідносин» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Кузнєцова Наталія Семенівна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Яроцький Віталій Леонідович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Кравчук Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, професор (відгук);

Гриняк Тарас Володимирович «Цивільно-правова відповідальність перевізника за договором перевезення вантажу автомобільним транспортом» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Коструба Анатолій Володимирович, доктор юридичних наук, доцент (відгук);
- Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

29.06.2017

Лузан Тетяна Леонідівна «Встановлення фактів, що мають юридичне значення в сімейних відносинах, в коремому провадженні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Калаур Іван Романович, доктор юридичних наук, доцент (відгук);
- Первомайський Олег Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);
 

08.06.2017

Кот Олексій Олександрович «Проблеми здійснення та захисту суб‘єктивних цивільних прав» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Сулейменов Майдан Кунтуарович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Харитонов Євген Олегович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Яроцький Віталій Леонідович, доктор юридичних наук, професор (відгук);

26.05.2017

Остапчук Олег Васильович «Вирішення господарськими судами спорів, що виникають з договорів оренди нерухомого майна» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Подцерковний Олег Петрович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Опанасенко Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук (відгук);

Кудрявцев Валерій Іванович «Забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Стефанчук Руслан Олексійович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Дзера Ірина Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

25.05.2017

Фролова Ольга Вікторівна «Апеляційне оскарження ухвал суду першої інстанції у цивільному судочинстві україни» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Калаур Іван Романович, доктор юридичних наук, доцент (відгук);
- Стефанчук Микола Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

20.04.2017

Хобор Романа Богданівна «Шлюбний договір як регулятор майнових відносин подружжя» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Дзера Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Молла Юлія Володимирівна, кандидат юридичних наук (відгук);

Черевко Сергій Павлович «Особливості судочинства у цивільних справах про відшкодування шкоди, завданої злочином, в суді першої інстанції» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Короєд Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, доцент (відгук);
- Гопанчук Василь Степанович, кандидат юридичних наук, професор (відгук);

31.03.2017

Мягкий Андрій Вікторович «Корпоративне управління за законодавством України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Лукач Ірина Володимирівнадоктор юридичних наук, доцент (відгук);
- Ковалишин Олександр Романович, кандидат юридичних наук (відгук);

Гарієвська Мирослава Богданівна «Дискреційні повноваження суду при розгляді цивільних справ у суді першої інстанції» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Гусаров Костянтин Володимирович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Угриновська Оксана Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

30.03.2017

Пленюк Мар'яна Дмитрівна «Юридичні факти як підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань (теоретичні та практичні засади)» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Кузнєцова Наталія Семенівна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Коструба Анатолій Володимирович, доктор юридичних наук, доцент (відгук);
- Федорченко Наталія Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент (відгук);

Гуцуляк Володимир Казимирович «Договір підряду на проведення пошукових робіт за цивільним законодавством України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Майданик Роман Андрійович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

02.03.2017

НЕВЕСТЮК САБІНА ВАСИЛІВНА «Механізм цивільного процесуального регулювання» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Бичкова Світлана Сергіївна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Кройтор Володимир Андрійович, кандидат юридичних наук, професор (відгук);

СОФРОНКОВА НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА «Судовий захист прав боржника в іпотечних правовідносинах» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Калаур Іван Романович, доктор юридичних наук, доцент (відгук);
- Великанова Марина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

26.12.2016

БЕРНАЦЬКИЙ МИКИТА ВІТАЛІЙОВИЧ «Житло як об'єкт права власності» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Коструба Анатолій Володимирович, доктор юридичних наук, доцент (відгук);
- Клименко Світлана Вікторівна, кандидат юридичних наук (відгук);

НЕПОЧАТИХ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ «Розгляд трудових спорів у порядку цивільного судочинства судами першої інстанції» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Короєд Сергій Олександрович, доктор юридичних наук (відгук);
- Берестова Ірина Еріївна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

10.11.2016

СИГИДИН МАР'ЯНА МИХАЙЛІВНА «Корпоративний договір» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Венедіктова Ірина Валентинівна, доктор юридичних наук, доцент (відгук);
- Сіщук Ліліана Василівна, кандидат юридичних наук (відгук);

ОКСАНЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА «Принципи спадкування в цивільному праві України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Шишка Роман Богданович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Солтис Ніна Борисівна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (відгук);

01.07.2016

САВЧИН НЕЛЯ МИКОЛАЇВНА «Судові помилки при розгляді та вирішенні цивільних справ» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Гусаров Костянтин Володимирович, доктор юридичних наук, професор  (відгук);
- Чурпіта Ганна Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

СЕНЮТА СВЯТОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ «Правове регулювання господарської діяльності в телекомунікаційній галузі» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Задихайло Дмитро Вітольдович, доктор юридичних наук, професор  (відгук);
- Коломієць-Людвіг Євгенія Павлівна, кандидат юридичних наук (відгук);

30.06.2016

ПТАШНИК ІРИНА РОМАНІВНА «Цивільно-правове регулювання трансплантації в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Майданик Роман Андрійович, доктор юридичних наук, професор  (відгук);
- Саракун Ірина Богданівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

ЮСИП ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ «Цивільно-правове регулювання строків (термінів) у посередницьких договорах» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Майданик Роман Андрійович, доктор юридичних наук, професор  (відгук);
- Кожевникова Вікторія Олександрівна, кандидат юридичних наук (відгук);

09.06.2016

Майданик Наталія Романівна «Натуральні зобов'язання в цивільному праві України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Глубєва Неллі Юріївна, доктор юридичних наук, професор  (відгук);
- Пилипенко Світлана Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

Луценко Дмитро Сергійович «Реалізація нерухомого майна на публічних торгах за цивільним законодавством України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Васильєва Валентина Антонівна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Маріц Дарія Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

12.05.2016

Пожоджук Роман Васильович «Захист прав споживачів за договором постачання електричної енергії через приєднану мережу» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Шишка Роман Богданович, доктор юридичних наук, професор  (відгук);
- Майданик Любов Романівна, кандидат юридичних наук (відгук);

Ільченко Ганна Олександрівна «Цивільно-правовий захист прав споживачів страхових послуг» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Венедіктова Ірина Валентинівна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Янчук Антон Володимирович, кандидат юридичних наук (відгук);

28.04.2016

Молчанова Марина Євгенівна «Господарсько-правове регулювання аукціонної купівлі-продажу товарів» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Джумагельдієва Гульнара Джумадурдіївнадоктор юридичних наук, старший науковий співробітник (відгук);
- Петруненко Ярослав Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент (відгук).

Рябова Катерина Олексіївна «Способи інвестування будівництва (господарсько-правовий аспект)» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Демченко Сергій Федорович, доктор юридичних наук (відгук);
- Гарагонич Олександр Васильович, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

31.03.2016

Козловська Людмила Володимирівна «Теоретичні засади здійснення і захисту спадкових прав у цивільному праві України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Дзера Олександр Васильовичдоктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (відгук);
- Мічурін Євген Олександровичдоктор юридичних наук, професор (відгук);
- Яворська Олександра Степанівнадоктор юридичних наук, професор (відгук);

Ситнік Олена Миколаївна «Договір побутового підряду за цивільним законодавством України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Шишка Роман Богданович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Лукасевич-Крутник Ірина Степанівнакандидат юридичних наук, доцент (відгук);

19.02.2016

Скиданов Костянтин Володимирович «Воля і волевиявлення в правочині» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівнадоктор юридичних наук, професор (відгук);
- Кожевникова Вікторія Олександрівнакандидат юридичних наук (відгук);

Романовська Людмила Антонівна «Управління майном дитини за цивільним та сімейним законодавством України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Дзера Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (відгук);
- Кожевникова Вікторія Олександрівнакандидат юридичних наук (відгук);

18.02.2016

Пільков Костянтин Миколайович «Доказування у міжнародному комерційному арбітражі» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Венедіктова Ірина Валентинівна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Спектор Ольга Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);
 

Шабалін Андрій Валерійович «Судочинство у справах наказного провадження» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Короєд Сергій Олександрович, доктор юридичних наук (відгук);
- Захарова Олена Семенівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

29.01.2016

Боярський Євген Дмитрович «Обмеження застосування колізійних норм у міжнародному приватному праві» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Притика Юрій Дмитрович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Нагнибіда Володимир Іванович, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);
 

Почтарьов Сергій Олександрович «Договір дарування в цивільному праві та в нотаріальній діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Яворська Олександра Степанівна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Дзера Ірина Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

 28.01.2016

Парута Юлія Іванівна «Громадські об'єднання як учасники цивільних правовідносин» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Кохановська Олена Велеонінівна, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (відгук);
- Кожевникова Вікторія Олександрівна, кандидат юридичних наук (відгук);
 

Гунда Андрій Олексійович «Цивільно-правове регулювання відносин у сфері надання ритуальних послуг» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Гринько Світлана Дмитрівна, доктор юридичних наук, доцент (відгук);
- Федорченко Наталія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

 18.11.2015

Федорченко Наталія Володимирівна «Зобов'язання з надання послуг у цивільному праві України: теоретико-правові засади» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Кузнєцова Наталія Семенівна, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (відгук);
- Васильєва Валентина Антонівна, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Шимон Світлана Іванівна, доктор юридичних наук, доцент (відгук)

Соботник Ростислав Володимирович «Договір страхування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Кисіль Василь Іванович, доктор юридичних наук, професор (відгук);
- Міловська Надія Василівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

 22.10.2015

Калаур Іван Романович «Договірні зобов’язання про передання майна у користування в цивільному праві України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Довгерт Анатолій Степанович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (відгук);
- Стефанчук Руслан Олексійович, доктор юридичних наук, професор,член-кореспондент НАПрН України (відгук);
- Погрібний Сергій Олексійович, доктор юридичних наук, доцент, член-кореспондент НАПрН України (відгук);

Водоп’ян Тетяна Вікторівна «Фізична особа як сторона договірних зобов’язань в цивільному праві України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

автореферат   дисертація

Офіційні опоненти: 
- Кізлова Олена Сергіївнач, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України (відгук);
- Дзера Ірина Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент (відгук);

27.03.2015

Бакалінська Ольга Олегівна «Правове забезпечення добросовісної конкуренції в Україні: проблеми теорії і практики» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право

Офіційні опоненти: 
- Притика Дмитро Микитович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України(відгук);
- Джабраілов Руслан Аятшахович,  доктор юридичних наук, доцент, заступник завідувача відділу проблем модернізації господарського права та законодавства (Інститут економіко-правових досліджень НАН України) (відгук);
- Пацурія Ніно Бондовна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) (відгук);

 

Дацко Юлія Степанівна «Участь органів місцевого самоврядування в цивільному процесі для захисту прав, свобод та інтересів інших осіб» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Офіційні опоненти: 
- Фурса Світлана Ярославівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) (відгук);
- Берестова Ірина Еріївна, кандидат юридичних наук, доцент, зступник начальника правового управління - начальник науково-кеспертного відділу (Верховний Суд України) (відгук);

26.03.2015

Коструба Анатолій Володимирович «Юридичні факти в механізмі припинення цивільних майнових відносин» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Офіційі опоненти: 
- Васильєва Валентина Антонівна, доктор юридичних наук, професор, директор, завідувач кафедри цивільного права (Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника) (відгук);
- Погрібний Сергій Олексійович, доктор доктор юридичних наук, доцент, член-кореспондент НАПрН України, заступник голови суду(Приморський районний суд м. Одеси)(відгук);
- Стефанчук Руслан Олексійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін (Національна академія прокуратури України) (відгук);

 

Демчук Антон Михайлович «Договір зберігання на товарному складі (складського зберігання)» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Офіційні опоненти: 
- Шишка Роман Богданович, доктор юридичних наук, завідувач кафедри господарського права (Київський національний авіаційний університет)(відгук);
- Пленюк Мар'яна Дмитрівна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу проблем приватного права (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України) (відгук);

06.02.2015

Примак Володимир Дмитрович «Теоретичні проблеми відшкодування моральної шкоди на засадах справедливості, розумності й добросовісності у цивільному праві України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Офіційні опоненти: 
- Яроцький Віталій Леонідович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри цивільного права № 2 (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (відгук);
- Притика Юрій Дмитрович, доктор доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правосуддя (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) (відгук);
- Яворська Олександра Степанівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права та процесу (Львівський національний університет імені Івана Франка) (відгук);

 

Украінцев Олег Анатолійович «Договір концесії морського порту» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Офіційні опоненти: 
- Шишка Роман Богданович, доктор юридичних наук, завідувач кафедри господарського права (Київський національний авіаційний університет)(відгук);
- Зозуляк Ольга Ігорівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника) (відгук);

05.02.2015

Безух Олександр Васильович «Теоретичні проблеми правового регулювання відносин економічної конкуренції в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право

Офіційі опоненти: 
- Задихайло Дмитро Вітольдович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (відгук);
- Подцерковний Олег Петрович, доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, професор, завідувач кафедри господарського права і процесу (Національний університет «Одеська юридична академія»)(відгук);
- Устименко Володимир Анатолійович, доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, професор, директор (Інститут економіко-правових досліджень НАН України) (відгук);

 

Рязанова Наталія Іванівна «Правовий режим службових об’єктів інтелектуальної власності, створених за рахунок державних коштів» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Офіційні опоненти: 
- Стефанчук Руслан Олексійович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін (Національна академія прокуратури України) (відгук);
- Сімсон Ольга Едуардівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права № 2 (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (відгук);