ОГОЛОШЕННЯ

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва

імені академіка Ф.Г.Бурчака

Національної академії правових наук України

01042, м. Київ, вул. М.Раєвського, 23-а

телефон 286-70-98, E-mail: [email protected]adamant.net

 

Відповідно до Статуту Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака Національної академії правових наук України, Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака Національної академії правових наук України від 17.07.2018 р.

Оголошує конкурс на вакантну наукову посаду

 

Заступник директора з наукової роботи

Вимоги до посади:

 • Вільне володіння державною мовою.
 • Наявність наукового ступеня доктора юридичних наук, кандидата юридичних наук або доктора філософії в галузі права.
 • Наявність вченого звання професора, доцента, старшого наукового співробітника або старшого дослідника.
 • Стаж наукової роботи не менше 10 років.
 • Наявність не менше 20 наукових публікацій, опублікованих за останні 5 років, у тому числі не менше 2 публікацій у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus, WoS CC.
 • Досвід роботи на керівних посадах в наукових установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності не менше 2 років.
 • Наявність одноособових (без співавторів) наукових праць у формі монографій, навчальних посібників, підручників.

 

Перелік документів що подаються для участі у конкурсі:

1) письмова заява про участь у конкурсі на ім’я директора, написана власноруч;

2) копія документа, що посвідчує особу;

3) заповнена особова картка (встановленого зразка);

4) автобіографія;

5) копія трудової книжки;

6) копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;

8) перелік наукових публікацій за останні 5 років;

9) перелік публікацій у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus, WoS CC, за останні 5 років;

10) перелік одноособових (без співавторства) наукових праць (монографії, посібники, підручники) з повними вихідними даними;

9) письмова згода на обробку персональних даних.

 

Конкурсна комісія оцінює подані матеріали за такою бальною системою:

 • Вільне володіння державною мовою - 1 бал.
 • Науковий ступінь доктора юридичних наук – 2 бали; кандидата юридичних наук або доктора філософії в галузі право – 1 бал.
 • Вчене звання професора – 2 бали; доцента, старшого наукового співробітника або старшого дослідника – 1 бал.
 • Стаж наукової роботи – 1 бал за кожен повний рік.
 • Кожна наукова публікація, опублікована за останні 5 років, - (одноособова – 1 бал, у співавторстві – 0,5 бала);
 •  Публікація у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus, WoS CC – 2 бали.
 • Досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - 2 бали за кожен повний рік.
 • Особиста (без співавторів) наукова праця у формі монографій, навчальних посібників, підручників – 5 балів за кожну.

 

Комісія проводить особисту співбесіду з кожним учасником конкурсу.

Переможець конкурсу буде визначений шляхом рейтингування.

Оголошення оприлюднено  на офіційному веб-сайті Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака Національної академії правових наук України  www.ndippp.gov.ua 11 листопада 2020 р. 

 Конкурсна комісія Інституту приймає матеріали претендентів на вакантну наукову посаду з 11 листопада по 11 грудня 2020 року за адресою: м. Київ, вул. М.Раєвського, 23-а, 01042, телефон 286-70-98, 285-28-21 Солом’яна Тетяна Сергіївна

***

20.12.2020 13.00

ФАХОВИЙ СЕМІНАР ДЛЯ АПРОБАЦІЇ ДИСЕРТАЦІЇ
Тиханського О. Б. "Врегулювання цивільного спору за участю судді в цивільному судочинстів України"
за спеціальністю 081 - Право

Рецензенти:
- доктор юридичних наук, доцент Штефан Олена Олександрівна
- кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Короленко Віталій Михайлович

Реєстрація для онлайн участі на платформі webex за посиланням