ОГОЛОШЕННЯ

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
імені академіка Ф.Г.Бурчака
Національної академії правових наук України
01042, м. Київ, вул. М.Раєвського, 23-а
телефон 286-70-98, E-mail: ndippp@adamant.net
 
Оголошує конкурс на вакантні наукові посади:
 
Старший науковий співробітник
Вимоги до кваліфікації: 
  • Наявність наукового ступеня доктора наук або доктора філософії (кандидата наук).
  • Наявність вченого звання старшого наукового співробітника або доцента.
  • Наявність за останні 5 років не менш як 5 публікацій у фахових наукових виданнях або патентів на винахід.
 
Перелік документів що подаються для участі у конкурсі:
1) письмова заява на ім’я керівника про участь у конкурсі, написана власноруч;
2) копія документа, що посвідчує особу;
3) заповнена особова картка (встановленого зразка);
4) автобіографія;
5) копія трудової книжки (за наявності);
6) копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;
8) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
9) письмова згода на обробку персональних даних.
 
Документи приймаються
з 20 липня по 20 серпня 2020 року
за адресою: м. Київ, вул. М.Раєвського, 23-а, 01042,
телефон 286-70-98, 285-28-21
Солом’яна Тетяна Сергіївна

_______________________________________________________________

Повідомляємо!

26.08.2020 відбулися вибори директора Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

Відповідно до протоколів вибори визнано такими, що відбулися, директором обрано

КРУПЧАНА ОЛЕКСАНДРА ДМИТРОВИЧА