Обговорення Концепції оновлення Цивільного кодексу України (серія «круглих столів»)

Тема 3. Доцільність доповнення Цивільного кодексу України книгою 7 «Сімейне право» та книгою 8 «Міжнародне приватне право».
05.03.2021 з 10-00 до 12-00
Модератор: Король Володимир Іванович, д.ю.н., с.н.с., відділ міжнародного приватного права та порівняльного правознавства