Обговорення Концепції оновлення Цивільного кодексу України (серія «круглих столів»)

Тема 2. Методологічні підходи до рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства (предмет, суб’єктний склад, структура).
04.03.2021 з 14-00 до 16-00
Модератор: Заіка Юрій Олександрович, д.ю.н., професор, відділ проблем приватного права