Обговорення Концепції оновлення Цивільного кодексу України (серія «круглих столів»)

Запрошуються науковці, представники закладів вищої освіти, галузевих інститутів, усі зацікавлені. Заходи відбуватимуться в онлайн режимі. Посилання буде розіслано учасникам заздалегідь. Live-трансляція відбуватиметься на сайті Інституту ndippp.gov.ua.
Контактна особа: Махінчук Віталій Миколайович, д.ю.н., професор, заступник директора з наукової роботи, (044) 286-70-98 
Для участі в обговоренні до 25.02.2021 заповніть форму https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuSnD-t0QRxc3OYXzFDXp7lG3LIR-p...
Тема 1. Оновлений ЦК України як інструмент подолання «системних вад» ГК України і забезпечення «економічного розвитку України та її реформування відповідно до положень Угоди про асоціацію»: чи здійсненна місія?
04.03.2021 з 10-00 до 12-00
Модератор: Полюхович Валерій Іванович, д.ю.н., відділ правового забезпечення ринкової економіки

Тема 2. Методологічні підходи до рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства (предмет, суб’єктний склад, структура).
04.03.2021 з 14-00 до 16-00
Модератор: Заіка Юрій Олександрович, д.ю.н., професор, відділ проблем приватного права

Тема 3. Доцільність доповнення Цивільного кодексу України книгою 7 «Сімейне право» та книгою 8 «Міжнародне приватне право».
05.03.2021 з 10-00 до 12-00
Модератор: Король Володимир Іванович, д.ю.н., с.н.с., відділ міжнародного приватного права та порівняльного правознавства

Тема 4. Реформування інституту речового права. Удосконалення житлового законодавства.
05.03.2021 з 14-00 до 16-00
Модератор: Кочин Володимир Володимирович, к.ю.н., відділ методології приватноправових досліджень

Регламент виступів – до 3 хвилин. Запитання до 2 хвилин.
Пропонується після завершення обговорень укласти наукову записку та надіслати її Руслану Стефанчуку (першому заступнику Голови Верховної Ради України). Окремі виступи (за згоди доповідачів) пропонується розповсюдити через веб-ресурси Інституту. Також буде сформовано окреме число журнала «Ius Privatum» за темами.

Коментарі

Посилання на трансляцію:

Тема 1

https://youtu.be/rTvpWcYI8d8