Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри

Основні тематичні напрямки конференції:

  1. Проблеми вдосконалення правового регулювання відносин власності в Україні.
  2. Проблеми договірного регулювання приватноправових відносин в Україні.
  3. Гуманітарно-економічні та соціальні аспекти розвитку сучасної науки.
  4. Теоретико-методологічні аспекти реалізації норм матеріального права в умовах євроінтеграції.
  5. Теоретико-правові проблеми процесуального законодавства під час демократизації суспільства.

Форма участі: очна, заочна.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Довідкова інформація для учасників конференції

До 01 квітня 2016 року надіслати на електронну адресу [email protected] заявку учасника; тези доповіді; відскановану копію платіжного доручення про сплату організаційного внеску в розмірі:

  • 100 грн. – участь в конференції з наданням збірника матеріалів конференції в електронному варіанті у форматі pdf;
  • 160 грн. – участь у конференції з наданням авторського примірника матеріалів конференції;
  • особи, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, у разі подання тез доповідей одноосібно організаційний внесок не сплачують;
  • для зарубіжних учасників участь безкоштовна.

детальніше: Буклет_Кіровоград.doc