Наукові експертизи

Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України надаються послуги відповідно до напрямків фундаментальних досліджень. Зокрема, науковці Інституту здійснюють експертизу договорів та інших правочинів, досліджують відносини, які виникають між контрагентами, а також між фізичними або юридичними особами з органами державної влади або місцевого самоврядування щодо реалізації приватних прав та обов’язків, надають науково-правові висновки для прийняття рішень щодо об’єктів експертизи.

Сутність правової експертизи полягає у можливості провідних вчених надати фахові відповіді на складні запитання щодо правореалізації, формування науково-правових позицій, аналізу та доктринального тлумачення приватного права, цивільного та господарського законодавства з метою правильного застосування права у практичній діяльності замовника.

Висновок науково-правової експертизи охоплює:

– аналіз правових відносин, які виникають, існують, змінюються чи припиняються відповідно до наданих документів та норм законодавства, а також відповідно до фабули запиту (у разі наявності такої);

– опрацювання законодавчих, нормативно-правових та інших актів відповідно до поставлених запитань, а також правової доктрини щодо досліджуваних відносин;

– надання ґрунтовних проміжних та загальних висновків щодо кожного з отриманих запитань;

– надання замовнику висновку науково-правової експертизи, встановленого зразка.

 

Науково-правова експертиз проводиться відповідно до чинного законодавства, а саме:

– Закон України «Про наукову та науково-технічну експертизу»;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 року № 1180 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами»;

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2004 № 12 «Про проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи».

 

Науково-правова експертиза проводиться на таких засадах:

– Лист-запит про призначення проведення правової експертизи (зразок);

– Договір на проведення експертизи (зразок);

– Акт виконаних робіт (зразок).

Вартість проведення науково-правової експертизи розраховується залежно від складності експертизи та строку (терміну) її проведення. Замовниками можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи.

 

З питань проведення науково-правової експертизи звертатися до голови Ради науково-правових експертиз, завідувача відділу правового забезпечення ринкової економіки, доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника Полюховича Валерія Івановича.

Адреса: вул. М. Раєвського, 23а (5-й поверх), м. Київ. тел. (044) 286-70-98, факс 284-87-35, e-mail: [email protected] (детальніше).

 

Увага! Науковці Інституту на договірних засадах здійснюють науково-дослідні роботи з цивільного, сімейного, господарського права, з актуальних питань розвитку держави і права. Здійснюються опрацювання та наукова експертиза проектів актів та інших рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, посадових осіб, а також суб’єктів господарювання на підставі договорів.