Науково-практичний «круглий стіл» «Імплементація міжнародних стандартів у цивільне та господарське судочинство України» 14 травня 2020 р.

Шановні колеги!

Відділ юрисдикційних форм правового захисту суб'єктів приватного права, судоустрою та судочинства Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 14 травня 2020 року проводить ІІІ науково-практичний «круглий стіл» «Імплементація міжнародних стандартів у цивільне та господарське судочинство України» (в рамках ХІV Всеукраїнського фестивалю науки).

Для участі в науковому заході запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, ад’юнкти ЗВО, судді, адвокати та практикуючі юристи у галузі приватного права.

 З огляду на оголошення карантину та непевність із датою його припинення, організатори пропонують такі можливі варіанти проведення заходу:

1.До 14.05.2020 карантин не скасують - круглий стіл відбудеться в заочній формі з публікацією (паперевою або електронною) тез доповідей.
2. Карантин до 14.05.2020 буде скасовано - круглий стіл відбудеться у приміщенні Інституту з особистою участю його працівників. Аспіранти, здобувачі та докторанти Інституту, колеги з інших установ зможуть спостерігати, виступити та поставити запитання за допомогою інформаційно-телекомунікаційних засобів, якщо такі будуть доступні на момент проведення заходу.

Робоча мова – українська.

За підсумками роботи «круглого столу» планується видання збірки наукових праць.

Для формування програми наукового заходу і надання заявки на включення статті до збірки наукових праць, просимо заповнити форму до 11 травня 2020 року за посиланням:

ФОРМА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ    

Інформаційний лист з правилами оформлення матеріалів та додатковою інформацією

Кінцевий строк надання статті до друку у збірнику – 31 травня 2020 р.