Науково-аналітична записка

Президент Національної академії правових наук України Олександр Віталійович Петришин звернувся до Прем’єр-міністра України Олексія Валерійовича Гончарука з листом, яким подав науково-аналітичну записку щодо балансу правового регулювання економічних відносин в умовах державного управління та саморегулювання, підготовлену у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

З текстом науково-аналітичної записки можна ознайомитися за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1oWPuh5MjOJHott5tF7onm22RA4HvA8w_/view?u...