Навчальний контент

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом

навчальний контент

плани практичних (семінарських) занять

завдання для самостійної роботи аспірантів

питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю

Іноземна мова

+

+

+

немає потреби

Філософія

+

+

+

немає потреби

Методологія, організація та технологія наукових досліджень

+

+

+

+

Актуальні проблеми господарського процесуального права України

+

+

+

+

Актуальні проблеми теорії держави і права

+

+

+

+

Проблеми міжнародного приватного права

+

+

+

+

Актуальні проблеми цивільного права

+

+

+

+

Актуальні проблеми цивільного процесуального права

+

+

+

+

Актуальні проблеми господарського права

+

+

+

+

Актуальні проблеми сімейного права

+

+

+

+

Актуальні проблеми житлового права

+

+

+

+

Актуальні проблеми правового забезпечення туристичного та готельного підприємництва

+

+

+

+

Актуальні проблеми модернізації правової системи України: завдання і перспективи

+

+

+

+

Актуальні проблеми корпоративного права

+

+

+

+

 

Програма і база для проходження практики

Найменування практики

Семестр, в якому передбачена практика

Тривалість практики (тижнів)

Програма практики

Найменування бази для проходження практики

Навчально-педагогічна практика

7

Години практики (проведення аспірантом аудиторних занять для студентів ВНЗ денної форми навчання) - відпрацьовується протягом семестру

+

Київський університет туризму, економіки і права