Міжнародний науково-теоретичний круглий стіл «Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах»

Міжнародний науково-теоретичний круглий стіл «Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах», організований і проведений в м. Хмельницький 29 листопада 2013 р.  НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України спільно з Хмельницьким університетом управління та права.
За результатами круглого столу розроблено та прийнято рекомендації (додаються), а також заплановано видання збірнику наукових праць з  проблематики розвитку національного цивільного, підприємницького, сімейного, цивільного й господарського процесуального законодавства України у контексті модернізації регулювання майнових та немайнових відносин у приватній сфері, які оприлюднено на цьому заході. 
Видання буде корисним для суб’єктів нормотворчої діяльності, правознавців, широке коло осіб, які цікавляться процесам вдосконалення законодавства України у сучасних умовах.