Методологія приватного права 2016

Шановні колеги!

Інститут отримав перші примірники збірника "Методологія приватного права (теоретичний дискурс та практичне застосування): матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 10 червня 2016 р.). – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2016. – 360с."

Друковані варіанти будуть передані авторам.

Електронний варіант знаходиться за посиланням.