МЕТОДОЛОГІЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА

                        

10 червня 2016 р. відбулася Третя міжнародна науково-теоретична конференція МЕТОДОЛОГІЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА (теоретичний дискурс та практика застосування), присвячена 20-річчю Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

З вітальними словами та баченням запропонованої науковим заходом проблематики виступили Крупчан Олександр Дмитрович – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України,Тихий Володимир Павлович – віце-президент – керівник Київського регіонального центру НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Кузнєцова Наталія Семенівна – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, академік-секретар відділення цивільно-правових наук НАПрН України та Федорченко Володимир Кирилович – доктор педагогічних наук, професор, ректор Київського університету туризму, економіки і права.

У ході пленарного засідання виступили:

Костицький Михайло Васильович
д. ю. н., професор, академік НАПрН України професор кафедри філософії права Національної академії внутрішніх справ
Методологія досліджень у приватному праві

Беляневич Олена Анатоліївна
д. ю. н., професор, завідувач відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
Про методологію господарсько-правових досліджень

Луць Володимир Васильович
д. ю. н., професор, академік Національної академії правових наук України, завідувач відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
Договір у механізмі правового регулювання цивільних правовідносин

Васильєва Валентина Антонівна
д. ю. н., професор, директор Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника
Методологічні проблеми досліджень корпоративного права

Шишка Роман Богданович
д. ю. н., професор, завідуючий сектору інтелектуальної власності та інноваційних технологій кафедри цивільного і трудового права Київського університету права НАН України
Методологія досліджень за спеціальністю 12.00.03

Калаур Іван Романович д. ю. н., доцент, завідувач кафедри цивільного права і процесу Юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
Вчиненні односторонніх правочинів в електронній формі: тенденції правового регулювання в інформаційному суспільстві

Лукач Ірина Володимирівна к. ю. н., доцент кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Огляд доктрини теорії корпорації в американські правовій науці

Пацурія Ніно Бондовна д. ю. н., професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Медичне страхування учасників бойових дій: проблеми та перспективи запровадження

Поєдинок Валерія Вікторівна доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Поняття «господарська/підприємницька діяльність», «суб’єкт господарювання/підприємство» в контексті реформи господарського законодавства

Ткалич Максим Олегович к. ю. н., доцент кафедри цивільного права, доцент Запорізький національний університет
До питання про механізм правового регулювання приватних відносин у сфері спорту

Федорченко Наталія Володимирівна д. ю. н., доцент, професор КУТЕП, завідувач кафедри цивільного права та правового забезпечення туризму Київського університету
туризму, економіки і права
Джерела правового регулювання зобов’язань з надання послуг

Примак Володимир Дмитрович д. ю. н., провідний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права і порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
Визначення та юридичні наслідки непереборної сили: прогалини законодавчої регламентації

Безух Олександр Васильович д. ю. н., провідний науковий співробітник відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
Методологічні основи правового регулювання приватних економічних відносин в умовах ринку

За результатами роботи конференції готується збірник.

 

Фотозвіт ТУТ.