Методологія приватного права

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі Третьої міжнародної науково-теоретичної конференції «Методологія приватного права», що присвячена 20-річчю НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, яка відбудеться 2 червня 2016 р. в Київському університеті туризму, економіки і права (м. Київ, вул. Генерала Жмаченка, 26). 

Деталі: Методологія_буклет_укр_2016.doc / Методологія_буклет_англ_2016.doc  / Методологія_буклет_рус_2016.doc