КРУГЛИЙ СТІЛ «КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО: ДОКТРИНА ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ»

         

КРУГЛИЙ СТІЛ «КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО: ДОКТРИНА ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ»

 16 січня 2018 року відбувся спільний круглий стіл відділення Асоціації правників України в Івано-Франківській області, Ради адвокатів Івано-Франківської області, Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника та Лабораторії проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, присвячений обговоренню новел корпоративного законодавства, особливостей їх застосування у практичній діяльності, а також проблемних аспектів, що виникають у судовій практиці та впливу науково-правової експертизи на її формування.

З вітальним словом виступили голова відділення АПУ в Івано-Франківській області Вікторія Кузик, голова Ради адвокатів в Івано-Франківській області Світлана Петрова та директор навчально-наукового юридичного інституту ПНУ ім. В. Стефаника, д.ю.н., проф. Валентина Васильєва, які наголосили на важливості проведення таких спільних заходів, а також актуальності обговорення питань корпоративного права. Крім того, проф. Валентина Васильєва провела екскурс становлення та розвитку Прикарпатської школи корпоративістики, розповіла про мету та основні завдання Лабораторії проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, створеної у 2001 році за ініціативою д. ю. н., академіка АПрН України В. В. Луця та про напрямки розвитку наукової діяльності у сфері корпоративного права.

Про діяльність Лабораторії проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України як експертної установи розповіла в. о. завідувача Лабораторії, к. ю. н. Ліліана Сіщук. У доповіді було розкрито роль науково-правової експертизи у судовій практиці, окреслено юридичні підстави та порядок проведення науково-правової експертизи, звернено увагу на новели процесуального законодавства щодо введення нового учасника процесу – експерта у галузі права, а також обговорено важливі питання, які часто стають предметом науково-правової експертизи.

Керівник Західно-українського регіону юридичної компанії «Moris Group», к. ю. н. Наталія Сліпенчук розповіла про новели корпоративного законодавства, що стосуються корпоративного управління в акціонерних товариствах та фондового ринку, корпоративних договорів та договорів ескроу, зауважила на доцільності введення таких положень на сучасному етапі розвитку корпоративного права і законодавства в Україні з метою адаптації до законодавства Європейського Союзу, а також про переваги та очікування у правозастосовній сфері.

Адвокат Ігор Тинів доповів про стан судової практики, яка сформувалася щодо корпоративних спорів, звернув увагу на узагальнення вищих судових інстанцій щодо окремих категорій справ, що виникають зі спірних корпоративних відносин, а також проаналізував новели процесуального законодавства щодо справ, які відносяться до юрисдикції господарських судів та про переваги таких нововведень.

Зустріч правників на круглому столі «Корпоративне право: доктрина та практика застосування» пройшла успішно, була цікавою та пізнавальною.