Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики

Навчально-науковий Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника протягом всієї історії свого існування не залишався осторонь гострих науково-правових дискусій.

Саме тому цей вищий навчальний заклад є постійним організатором та співорганізатором всеукраїнських і міжнародних конференцій з широкого кола актуальних правових питань для науковців, студентів та практиків. Так, 6-7 жовтня 2017 року на базі Навчально-наукового Юридичного інституту відбулася XV Міжнародна науково-практична конференція «Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики», співорганізатором якого виступив Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

 

Метою конференції було обговорення актуальних питань щодо порівняльного аналізу правового регулювання здійснення та захисту корпоративних прав в Україні та ЄС, приведення корпоративного законодавства України у відповідність до acquis communautaire, зокрема питання щодо: організаційно-правових форм корпорацій; порядку формування та діяльності органів товариства; реорганізації товариства у формі злиття (приєднання), поділу (перетворення); поглинання товариства (придбання значного пакета акцій); документів, що посвідчують корпоративні права; корпоративних актів та корпоративних правочинів; відповідальності корпорацій, зняття «корпоративної вуалі» тощо.

Відкрила науковий захід та презентувала колективну монографію «Корпоративне право України: проблеми теорії та практики» директор Навчально-наукового Юридичного інституту, доктор юридичних наук, професор Васильєва Валентина Антонівна, яка привітала іноземних і вітчизняних гостей Міжнародної науково-практичної конференції та акцентувала увагу на актуальності її проведення. Директор НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Крупчан Олександр Дмитрович від імені колективу Інституту подарував на честь проведення XV Міжнародної науково-практичної конференції картину із зображенням пам’ятника Магдебурзькому праву.

У ході конференції її учасники детально обговорювали питання порівняльно-правової характеристики теоретичних положень корпоративного права України та окремих європейських країн, проводився порівняльний аналіз здійснення захисту корпоративних прав в Україні та ЄС, досліджувалися шляхи гармонізації корпоративного законодавства України із законодавством ЄС, а також вивчався досвід країн ЄС в світлі вдосконалення положень корпоративного законодавства України тощо. Зокрема, у своїх доповідях підняли загальні проблеми корпоративного права доктор юридичних наук, професор Галянтич Микола Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Майданик Роман Андрійович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Гриняк Андрій Богданович, доктор юридичних наук, доцент Калаур Іван Романович, доктор юридичних наук, доцент Коструба Анатолій Володимирович, доктор юридичних наук, професор Мічурін Євген Олександрович та доктор юридичних наук, професор Сліпченко Святослав Олександрович. Проблематику особливостей корпоративних відносин доповіли доктор юридичних наук Бакалінська Ольга Олегівна, доктор юридичних наук, доцент Діковська Ірина Андріївна, доктор юридичних наук, професор Коссак Володимир Михайлович, доктор юридичних наук Кот Олексій Олександрович. Крім того науковий інтерес привернули доповіді закордонних гостей, а саме доктора юридичних наук Пьотра Піньора (м. Катовіце, Польща), кандидата юридичних наук Петера Месароша (м. Тарнава, Словаччина), Матеуша Жаби (м. Катовіце, Польща), Адама Сланьї (м. Катовіце, Польща) та Люції Піхлерової (м. Прага, Чехія).

Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань, які пройшли на високому науковому та методичному рівні в дусі дискусій та з великим зацікавленням до піднятих питань. За результатами роботи Міжнародної науково-практичної конференції було видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.