Контакти

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА ІМЕНІ АКАДЕМІКА Ф.Г.БУРЧАКА


Адреса: вул. М. Раєвського, 23-а (5-й поверх), м. Київ

тел. (044) 286-70-98

факс (044) 284-87-35

E-Mail: [email protected]

Профіль Інституту у Google Scholar

Профіль Інституту у Scopus

ДИРЕКЦІЯ:

Директор: доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України КРУПЧАН Олександр Дмитрович

Заступник директора з наукової роботи:  доктор юридичних наук, професор  МАХІНЧУК Віталій Миколайович

Учений секретар: кандидат юридичних наук, старший дослідник ПОПОВИЧ Тетяна Григорівна

E-Mail: [email protected]

Головний бухгалтер: КЕЛЬБАС Марія Ігорівна

Відділ кадрів: СОЛОМ'ЯНА Тетяна Сергіївна