конкурс на вакантні наукові посади

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
імені академіка Ф.Г.Бурчака
Національної академії правових наук України
01042, м. Київ, вул. М.Раєвського, 23-а
телефон 286-70-98, E-mail: ndippp@adamant.net
 
Оголошує конкурс на вакантні наукові посади:
 
Науковий співробітник
Вимоги до кваліфікації:
 • Вища професійна освіта.
 • Наявність наукового ступеню доктора філософії (кандидата наук) або досвід роботи у відповідній галузі наук не менш як 5 років.
 • Наявність не менше 5 публікацій у фахових наукових виданнях або патенту на винахід.
 
Старший науковий співробітник
Вимоги до кваліфікації:
 • Наявність наукового ступеня доктора наук або доктора філософії (кандидата наук).
 • Наявність вченого звання старшого наукового співробітника або доцента.
 • Наявність за останні 5 років не менш як 5 публікацій у фахових наукових виданнях або патентів на винахід.
 
Провідний науковий співробітник
Вимоги до кваліфікації:
 • Наявність наукового ступеня доктора наук або доктора філософії (кандидата наук).
 • Наявність вченого звання старшого наукового співробітника або доцента.
 • Стаж наукової роботи не менш як 10 років і не менш як рік після присудження наукового ступеня доктора наук або 5 років після  присудження наукового ступеня кандидата наук.
 • Наявність не менш як 10 наукових праць і патентів на винахід, опублікованих після захисту дисертації.
 • В якості наукового керівника бере участь в підготовці наукових кадрів.
 
 
 
Перелік документів що подаються для участі у конкурсі:
1) письмова заява на ім’я керівника про участь у конкурсі, написана власноруч;
2) копія документа, що посвідчує особу;
3) заповнена особова картка (встановленого зразка);
4) автобіографія;
5) копія трудової книжки (за наявності);
6) копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;
8) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
9) письмова згода на обробку персональних даних.
 
 
Документи приймаються
з 01 січня по 31 січня 2019 року
за адресою: м. Київ, вул. М.Раєвського, 23-а, 01042,
телефон 286-70-98, 285-28-21
Солом’яна Тетяна Сергіївна