Захист 9 червня 2016 року

09 червня 2016 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«09» червня 2016 року о 11-00 год. Майданик Наталія Романівна «Натуральні зобов'язання в цивільному праві України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

 «09» червня 2016 року о 13-00 год. Луценко Дмитро Сергійович «Реалізація нерухомого майна на публічних торгах за цивільним законодавством України»  на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право