Захист 8 червня 2017року

8 червня 2017 року

На засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«8» червня 2017 року об. 11-00 годКот Олексій Олександрович «Проблеми здійснення та захисту суб‘єктивних цивільних прав» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право