Захист 31 березня 2016 року

31 березня 2016 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«31» березня 2016 року о 10-00 год. Козловська Людмила Володимирівна «Теоретичні засади здійснення і захисту спадкових прав у цивільному праві України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

«31» березня 2016 року о 13-00 год. Ситнік Олена Миколаївна «Договір побутового підряду за цивільним законодавством України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.