Захист 29 червня 2017 року

29 червня 2017 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«29» червня 2017 року об. 11-00 год Лузан Тетяна Леонідівна «Встановлення фактів, що мають юридичне значення в сімейних відносинах, в окремому провадженні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право