Захист 28-29 січня 2016 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«28» січня 2016 року о 11-00 год. Парута Юлія Іванівна «Громадські об'єднання як учасники цивільних правовідносин» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

«28» січня 2016 року о 13-00 год. Гунда Андрій Олексійович «Цивільно-правове регулювання відносин у сфері надання ритуальних послуг»  на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

«29» січня 2016 року о 11-00 год. Боярський Євген Дмитрович  «Обмеження застосування колізійних норм у міжнародному приватному праві України»  на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

«29» січня 2016 року о 13-00 год. Почтарьов Сергій Олександрович «Договір дарування в цивільному праві та в нотаріальній діяльності»  на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.